Maj Invest

Equity 4

Maj Invest Equity 4 K/S har fokus på virksomheder med en årlig omsætning på mellem 100-1.000 mio. kr. Virksomhederne er bl.a. kendetegnet ved en stærk markedsposition og et betydeligt vækstpotentiale. Der vil primært være tale om majoritetsinvesteringer, men Maj Invest Equity 4 vil også foretage minoritetsinvesteringer, hvis virksomheden har et betydeligt udviklingspotentiale.

+ Maj Invest Equity er en del af Maj Invest-koncernen

MAJ INVEST EQUITY 4

TILSAGN FRA DANSK VÆKSTKAPITAL

400 mio. kr

FONDSTØRRELSE

1,2 mia. kr

DANSK VÆKSTKAPITALS EJERANDEL

33 %

INVESTERINGSDATO
2. SEPTEMBER 2011