Ansvarlige

Investeringer

I Dansk Vækstkapital I ønsker vi at skabe vækst og afkast på en etisk og samfundsansvarlig måde. Vi inddrager derfor hensyn til miljø samt sociale- og ledelsesmæssige forhold i vores beslutningsgrundlag og daglige processer. Vi stiller krav om ansvarlighed til de fonde, vi investerer i, og følger selv en række fastlagte principper for ansvarlig investering.

Vores udgangspunkt for CSR-politikken er FN’s initiativ om ansvarlige investeringer, UNPRI, og principperne i FN’s Global Compact-initiativ. Desuden lever vi op til de kodekser og retningslinjer, som er fastsat af Invest Europe )European Venture Capital Association, EVCA), og Danish Venture Capital and Private Equity Association, DVCA.

Ved at klikke i boksen til højre kan du læse mere om vores grundlæggende krav til ansvarlighed, og om, hvordan vi har indarbejdet ansvarlighed i Dansk Vækstkapital I’s investeringsproces.