Om Dansk

Vækstkapital

BREDT FOKUS – KOMMERCIELLE INVESTERINGER

Dansk Vækstkapital I er en privat investeringsfond, der foretager kommercielle investeringer i small cap-, mid cap-, venturefonde. Kapitalen kommer fra danske pensionsselskaber. Heraf er 3/4 ydet som lån, der investereres gennem Vækstfonden.

Dansk Vækstkapital I har et bredt investeringsfokus, og fondene kan investere i alle brancher. Formålet med fonden er at skabe flere vækstvirksomheder men også at levere et konkurrencedygtigt, tocifret afkast til investorerne. Derfor foretager Dansk Vækstkapital kun kommercielle investeringer i fonde forvaltet af professionelle, private forvaltere med en specialiseret viden om den type virksomheder, de investerer i. Investeringer i fonde kan kun finde sted, hvis der tilføres private midler ud over dem, der kommer fra Dansk Vækstkapital.

Historik
Regeringen og Forsikring & Pension, ATP og LD blev 13. januar 2011 enige om at stille ca. 5 mia. kr. til rådighed som risikovillig kapital for iværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Dansk Vækstkapital blev etableret til formålet på baggrund af en investeringsmodel, som:

  • bygger på det markedsøkonomiske investorprincip
  • sikrer pensionsopsparerne et ordentligt afkast
  • trækker i videst mulig udstrækning på eksisterende kompetencer
  • sikrer en omkostningseffektiv forvaltning af investeringerne
  • undgår at fortrænge private investorer, men som katalyserer et større privat engagement
  • er tidsbegrænset og i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.

FAKTA OM DANSK VÆKSTKAPITAL I

FONDSMIDLER

4,1 mia.

FONDE I PORTEFØLJEN

16