Årsrapport

2022

TILFREDSTILLENDE RESULTAT I ET SVÆRT MARKED

2022 vidner om, at intet er forudsigeligt, når det kommer til makroøkonomiske tendenser. Netop som vi
var ved at bevæge os ud af COVID-19’s skygge og troede, at vi kunne vende tilbage til en nogenlunde
normal hverdag igen, brød en ny krise ud som konsekvens af krig i Ukraine, høj inflation og stigende
renter.

De nye geopolitiske og økonomiske forhold fik hurtigt konsekvenser for den globale samhandel og førte
til et generelt faldende aktiemarked. Det har uundgåeligt påvirket de få børsnoterede virksomheder i
porteføljen, og særligt teknologi samt biotech er sektorer, hvor man har kunnet spore den høje
usikkerhed i markedet.

I et år med udfordrende markedsvilkår afslutter Dansk Vækstkapital 2022 med et tilfredsstillende
overskud på 13 mio. kr. På trods af det beskedne resultat har Dansk Vækstkapital siden etableringen i
2011 givet et afkast efter omkostninger på 17,9 pct. pr. år.

En af årsagerne til, at årsresultatet ender i plus, er de positive exits, der har været i løbet af året, hvoraf
danske Designers Company (tidligere MENU) og GSV fra hhv. Polaris IV og CataCap I er værd at
nævne. En anden væsentlig bidragsyder til resultatet er det Seed Capital-ejede danske
sportskameraselskab, VEO Technologies, som oplevede stærk fremgang i løbet af 2022.
Tidens svære vilkår til trods ser vi altså tilbage på et år, hvor værdistigningerne opvejer de negative
reguleringer i Dansk Vækstkapitals portefølje. Det vidner om en modstandsdygtig
porteføljesammensætning, og Dansk Vækstkapital har generelt ikke været lige så påvirket af de
makroøkonomiske tendenser, som det børsnoterede marked.

At vi har en stærk sammensætning af porteføljen med stor spredning, betrygger os i, at Dansk
Vækstkapital vil komme godt igennem de udfordringer, som fremtiden måtte byde på, og fortsat vil levere
et attraktivt finansielt afkast til investorerne. Samtidig har selskaberne i porteføljefondene siden
investeringstidspunktet skabt mere end 4.300 arbejdspladser i Danmark og derigennem sat et
bemærkelsesværdigt aftryk på samfundsøkonomien.

Dansk Vækstkapital er nu på et stadie, hvor alle porteføljefondene er færdiginvesteret, og der er 118
aktive investeringer tilbage i porteføljen. Dermed er fonden trådt ind i afviklingsfasen og kigger frem mod
en yderligere modning af porteføljen.

God læselyst.

Lars Nørby Johansen, bestyrelsesformand for Dansk Vækstkapital K/S

HENT ÅRSRAPPORTER

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011