Årsrapport

2020

Unikt værdiskabende partnerskab runder
et årti

Dansk Vækstkapital rundede i 2021 en flot milepæl. I mere end ti år har vi nu været med til at skabe
vækst og udvikling i hele Danmark. Vi har bidraget til at skabe grobund for udvikling af nogle af vores
mest lovende iværksættervirksomheder og til skabelsen af tusindvis af arbejdspladser i hele landet. Det
er i høj grad en milepæl, som er værd at fejre.

Samtidig fejrer vi dog også tiårsjubilæet i en tid præget af stor usikkerhed. Først Coronakrisen og siden
Ruslands invasion i Ukraine har på hver deres måde skabt usikkerhed på de globale aktiemarkeder og
påvirket den globale samhandel og danske virksomheder. Det er en tid, der på mange måder vil gå over i
historien, og i hele det finansielle økosystem skal vi arbejde sammen for at sikre, at danske
vækstvirksomheder har de bedste forudsætninger for at skabe værdi og arbejdspladser i Danmark.
Kigger vi tilbage på de sidste ti år, kan vi dog glæde os over, at Dansk Vækstkapital har bidraget til at
udvikle markedet for risikovillig kapital og været løftestang for erhvervsdrivende fonde, private investorer
og danske pensionsselskaber. Vores gode samarbejde har dannet et solidt rodnet af risikovillige
finansielle aktører, som bidrager til udvikling og innovation i hele Danmark.

Det stærke arbejde kan også aflæses i Dansk Vækstkapitals årsresultat 2021, der samlet lander på
1.472 mio. kr. Med de seneste syv års positive resultater har Dansk Vækstkapital på nuværende
tidspunkt dermed skabt et akkumuleret overskud på 3.719 mio. kr.

Det gode resultat er et udtryk for et løft i værdiskabelsen på tværs af hele porteføljen og vidner om den
positive fremgang, vi har set på de globale markeder de seneste år trods væsentlig usikkerhed. Når vi
bygger vækstvirksomheder med stærke potentialer, er det forbundet med en stor risiko og store
gevinster. Det kræver et langsigtet og tålmodigt fokus, og det arbejde høster vi nu frugten af i Dansk
Vækstkapital. Her har porteføljefondene været med til at bygge nogle af Danmarks mest lovende
virksomheder, og samtidigt har de skabt stor værdi for både investorer og hele det danske samfund.

Det er vigtigt, at vi i Danmark fortsætter samarbejdet om at udbygge et stærkt og sammenhængende
finansielt økosystem, der bidrager aktivt til at skabe samfundsafkast. Siden Dansk Vækstkapitals
etablering i 2011 har porteføljefondene foretaget risikovillige investeringer i 239 virksomheder samt skabt
og fastholdt over 3.900 danske arbejdspladser. Virksomheder, der skaber arbejdspladser, og
virksomheder der skaber vækst. Det bliver i sidste ende til samfundsafkast på bundlinjen.

I 2022 kigger vi frem mod en yderligere modning af porteføljen, og årets resultat bestyrker os i vores
forventning om, at fonden fortsætter med at levere et betydeligt og konkurrencedygtigt afkast til
investorerne.

God læselyst!
Lars Nørby Johansen, bestyrelsesformand for Dansk Vækstkapital K/S

HENT ÅRSRAPPORTER

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011