Årsrapport

2020

Høj aktivitet trods usikkerhed i markedet 

2020 blev et år, der vil gå over i historien på grund af COVID-19-situationen og den usikkerhed, som pandemien skabte på det globale marked. Det så vi allerede i foråret, hvor restriktioner fik forbruget til at gå stå, og her var der mange velbegrundede bekymringer over, at krisen ville bide sig fast. Uforudsigeligheden på markedet fik også konsekvenser for Dansk Vækstkapital, der startede året med negative værdireguleringer bredt gennem porteføljen.

Men til trods for den store usikkerhed har Dansk Vækstkapital stadig oplevet en række stærke exitter og kan se tilbage på et år, hvor porteføljen er modnet yderligere, og værdiudviklingen er fortsat i en positiv retning. At Dansk Vækstkapital har formået at vende underskuddet i første halvår til et overskud på et trecifret millionbeløb ved årets udgang er takket være en portefølje med en balanceret spredning, der har vist sig solid og modstandsdygtig i krisetider som disse.

Flere selskaber har rejst nye penge til højere værdiansættelser eller har oplevet løft i omsætning og værdiskabelse hen over året. Året har også budt på exitter, hvor Polaris’ salg af Molslinjen især er værd at nævne, da det har haft særlig stor positiv indvirkning på årets resultat. Derudover er der en lang række selskaber i ventureporteføljen, som har oplevet betydelig vækst og værdiskabelse, og som bidrager til det positive resultat. Det er danske Vivino, Lunar og Trustpilot gode eksempler på. Det akkumulerede resultat for Dansk Vækstkapital har nu rundet 2,2 mia. kr., og det samme har tilbagebetalingen til investorerne. Resultaterne understreger på dette tidspunkt i fondens levetid, at vi kan se et tilfredsstillende konkurrencedygtigt afkast.

De fornuftige finansielle resultater betyder samtidig, at aktiviteterne i Dansk Vækstkapital bidrager til andre målbare aftryk i Danmark – nemlig vækst og udvikling på tværs af geografi, brancher og virksomhedsstadier. Samlet har selskaberne i fondenes porteføljer skabt og fastholdt mere end 3.000 arbejdspladser i Danmark, og de har haft en omsætningsvækst på 17 mia. kr. siden etableringen i 2011. Det er et betydeligt aftryk på samfundsøkonomien, som vi kan være stolte af.

Overordnet set har vi i løbet af 2020 set en positiv udvikling i mange af fondens selskaber på trods af COVID-19-situationen. Så selvom pandemien forventeligt vil påvirke vores hverdag og økonomi et godt stykke tid endnu, er jeg fortrøstningsfuld omkring, at vi går lysere tider i møde. Og med samlede investeringer i 16 porteføljefonde, der har foretaget investeringer i 236 selskaber siden Dansk Vækstkapitals etablering, ser jeg frem til at følge de sidste exitter de kommende år og den samfundsøkonomiske påvirkning, som de vil få.

 

Rigtig god læselyst!

 

Lars Nørby Johansen
Bestyrelsesformand for Dansk Vækstkapital K/S

 

HENT ÅRSRAPPORTER

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011