Årsrapport

2017

TILFREDSSTILLENDE RESULTAT EFTER BRED FREMGANG OG POSITIVE EXITTER

Med et positivt resultat for 2017 på 623,0 mio. kr. kan Dansk Vækstkapital se tilbage på et år, der har budt på både markante exitter og bredt funderet værditilvækst i porteføljefondene og deres underliggende selskaber. Årets resultat betyder, at fondens akkumulerede overskud bringes op på 948,7 mio. kr.

Årsrapporten 2017 er et tilbageblik på et år, hvor Dansk Vækstkapital med et overskud på 623,0 mio. kr. fortsætter op ad den positive værdikurve, vi har befundet os på gennem en årrække. Det er både tilfredsstillende og glædeligt.

Bag tallet gemmer sig endnu en positiv udvikling; nemlig, at fondene begynder at levere exitter, så porteføljen i Dansk Vækstkapital tager hul på transformationen fra urealiserede til realiserede værdier.

Den markante værdiudvikling i porteføljen er generelt drevet af mange gode resultater i form af både exitter, tilbageløb fra udbyttebetalinger og refinansieringer samt opskrivninger.

Som nogle af de mest markante værdiskabende begivenheder fra 2017 står designkometen Muuto, der blev solgt til amerikanske Knoll, og it-virksomheden Netcompany, der rundede 1.000 medarbejdere. To imponerende danske væksthistorier, som Dansk Vækstkapital har understøttet via investeringer i henholdsvis Maj Invest og FSN Capital. Ser man på den samlede udvikling på tværs af alle porteføljeselskaber, er der ligeledes en betydelig vækst i både omsætning, medarbejderantal og eksportandel.

De senest tilkomne porteføljefonde er fortsat godt undervejs og udviser stor investeringsaktivitet på tværs af brancher og geografi – lige fra et app-udviklingsselskab i København over logistikvirksomhed i Herning til en tovværksproducent i Randers. Alene i 2017 har fondene investeret i 25 virksomheder.

I årene fremover venter der således utvivlsomt mange flere interessante væksthistorier, som vil synliggøre endnu mere aktivitet og værdiskabelse i porteføljen af fonde. Den udvikling ser jeg frem til at følge.

Lars Nørby Johansen
Bestyrelsesformand for Dansk Vækstkapital K/S

HENT ÅRSRAPPORTER

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

FAKTA OM DANSK VÆKSTKAPITAL I

FONDSMIDLER

4,1 mia.

FONDE I PORTEFØLJEN

16


NYHEDER FRA DANSK VÆKSTKAPITAL I

+ Tilmeld dig nyheder