RISIKOVILLIG KAPITAL

TIL BRED MÅLGRUPPE

Stærke fonde med konkurrencedygtigt afkast

+Læs mere om investeringspolitikken

 

Sådan får du adgang til kapital

+Proces og investeringskriterier

DANSK VÆKSTKAPITAL II FORTSÆTTER HØJ AKTIVITET TRODS CORONAKRISEN: 58 NYINVESTERINGER FRA PORTEFØLJEFONDE

+ Læs pressemeddelelsen