Investeringskriterier

NÅR VI VURDERER EN FONDSINVESTERING, SER VI BL.A. PÅ FØLGENDE KRITERIER:

Team
Det pågældende team har relevant erfaring og besidder tilsammen de nødvendige strategiske og operationelle kompetencer. Teamet kan demonstrere et godt samarbejde og har adgang til et stærkt netværk, der kan understøtte investeringsstrategien.

Investeringsstrategi
Der er en klart defineret investeringsstrategi, som detaljeret beskriver, hvordan der skabes værdi i virksomhederne frem til exit. Investeringerne skal leve op til grundlæggende sociale og etiske principper.

Track record
Teamet er blandt de bedste investorer i deres felt og har demonstreret afkast på investeret kapital for tidligere eller aktuelle investeringer. Der kan dokumenteres resultater i forhold til udvælgelse af investeringsemner, strukturering af investeringer, udvikling af porteføljevirksomheder og exit.

Processer
Der er etableret strukturerede arbejdsgange, som sikrer konsistent og effektiv eksekvering af investeringsstrategien. Der arbejdes systematisk med værdiskabelse og risikohåndtering, og der er klare strukturer for ansvarsfordeling. Processerne omfatter dokumentation og kommunikation – herunder rapportering.

Struktur og key terms
Fonden har en klar juridisk og skattemæssig struktur med transparente og markedskonforme vilkår, som balancerer afkast og risiko for de involverede parter.

Bemærk:
Det er en forudsætning, at ovenstående kriterier er detaljeret beskrevet, før man kan komme i betragtning til en eventuel investering fra Dansk Vækstkapital II. Du skal indsende en præsentation af fonden, der detaljeret beskriver, hvordan fonden lever op til Dansk Vækstkapital II’s investeringskriterier. Du kan få indblik i de detaljerede krav vedrørende de enkelte punkter ved at downloade skemaet med investeringskriterier i boksen til højre.

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION (PRIIP KID)

Dokument med central information for Dansk Vækstkapital II K/S udarbejdet i henhold til forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 (PRIIPS-forordningen).

+ Åben pdf