Sådan gør du

PROCES OG KRITERIER

Bestyrelsen fastlægger Dansk Vækstkapital II’s investeringspolitik og -kriterier og træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i. Vi investerer kun i fonde og ikke direkte i virksomheder.

Er du forvalter af en ny eller eksisterende fond, og ønsker du en investering fra Dansk Vækstkapital II, er der en række kriterier, du skal leve op til. For at komme i betragtning til en investering fra Dansk Vækstkapital II skal du redegøre detaljeret for, hvordan du lever op til kriterierne, og indsende den nødvendige dokumentation til Vækstfonden, som er vores sekretariat.

På baggrund af det materiale, du som forvalter indsender, udfærdiger sekretariatet indstillinger til bestyrelsen, som herefter træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i. Hvis du har spørgsmål til processen eller kriterierne, skal du henvende dig til sekretariatet. Se en oversigt over investeringskriterierne.

Du skal indsende en præsentation af fonden, der detaljeret beskriver, hvordan fonden lever op til Dansk Vækstkapital II’s investeringskriterier. Til inspiration kan du downloade et detaljeret skema med uddybende forklaringer til datakrav og kriterier.

KRAV TIL FONDE

Du skal indsende et prospekt for fonden, der detaljeret beskriver, hvordan fonden lever op til Dansk Vækstkapital II’s investeringskriterier.

+ Til inspiration kan du dowloade et detaljeret skema med uddybende forklaringer til datakrav og kriterier


ANSVARLIGE INVESTERINGER

Vær opmærksom på Dansk Vækstkapital II’s CSR-politik, som tager udgangspunkt i principperne i FN’s Global Compact-initiativ og FN’s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI.

+ CSR-politik