Investeringspolitik

Fondenes afkast og størrelse
Dansk Vækstkapital II investerer i unoterede fonde med henblik på at opnå et konkurrencedygtigt, tocifret afkast på den samlede portefølje af fonde.
Fondene skal have en størrelse – kritisk masse – der gør dem kommercielt levedygtige, kombineret med at de bygger på eksisterende kompetencer hos anerkendte forvaltere med en specialiseret viden. Mindstekravet til fondsstørrelse er derfor typisk 400-500 mio. kr.

Såfremt der er en afkastmæssig begrundelse, kan der i enkelte tilfælde afviges fra mindstekravet til fondsstørrelse, eksempelvis ved investering i fonde relateret til specifik sektorudvikling.

Krav til forvalterne
Dansk Vækstkapital II investerer i fonde, der har fokus på vækstvirksomheder, og hvor fondsforvalterne kan bidrage aktivt til værdiskabelsen i disse virksomheder.

Dansk Vækstkapital II fokuserer på forvaltere med ekspertise inden for det segment, fondens investeringsstrategi retter sig mod, og hvor forvalterne derfor har stærke kompetencer og historisk set har bevist evnen til at skabe værdi og afkast. Dansk Vækstkapital II udfører altid sin egen due diligence.

Ansvarlige investeringer
Fondene skal leve op til grundlæggende sociale og etiske principper i forbindelse med deres investeringer.

KRAV TIL FONDE

Du skal indsende et prospekt for fonden, der detaljeret beskriver, hvordan fonden lever op til Dansk Vækstkapital II’s investeringskriterier.

+ Til inspiration kan du dowloade et detaljeret skema med uddybende forklaringer til datakrav og kriterier


ANSVARLIGE INVESTERINGER

Vær opmærksom på Dansk Vækstkapital II’s CSR-politik, som tager udgangspunkt i principperne i FN’s Global Compact-initiativ og FN’s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI.

+ CSR-politik