Årsrapport

2020

ÅRSRAPPORT 2022:

RIMELIGT RESULTAT I ET USIKKERT MARKED FOR STADIG UNG PORTEFØLJE

2022 blev året, hvor vi kunne lægge COVID-19 bag os, efter en periode med restriktioner og løbende nedlukninger af samfundet. I vores investeringsverden, med fokus på buy-out og venture investeringer, syntes året at starte med, at det høje aktivitetsniveau på globalt plan fra 2021, blot så ud til at forsætte: rekordhøje antal af transaktioner, exits og kapitalrejsninger. Imidlertid skulle vi kun kort tid ind i det nye år, før der kom nye udfordringer. Indledt af Ruslands militær invasion af Ukraine, og sammen med andre globale faktorer, førte det til en stigende bekymring og usikkerhed, som i løbet af året manifesterede sig i rekordhøje rentestigninger og energipriser. For første gang i et årti opleverede vi betydelig inflation i vores kernemarkeder og bekymringer om recession, efter 12 år med konstant høj vækst og lave renter. Den verden vore kapitalforvaltere nu skulle operere i, blev i løbet af et halvår mere uforudsigelig end længe.

Det er usikkert, hvor længe disse nye markedsbetingelser består, men det må forventes at usikkerhederne vil påvirke markederne på i hvert fald den korte bane. Det siges at usikkerhed er ’gift’ for investorer, men det skaber naturligvis også muligheder for konsolideringer og opkøb når andre ejere genovervejer deres strategi og ejerskab. Vi har god tillid til at vore forvaltere vil håndtere disse nye arbejdsvilkår klogt, og på langt sigt skabe et konkurrencedygtigt afkast til os.

Resultatet for 2022 ender med et underskud på 36 mio. kr. hvilket afspejler den usikkerhed, som har ramt verden, kapitalfondsmarkedet og ultimativt værdiansættelsen af hver af de mere end 280 aktive investeringer hos forvalterne, som udgør Dansk Vækstkapital II’s portefølje. På trods af det negative resultat i 2022 har Dansk Vækstkapital II siden etableringen i 2016, givet et afkast efter omkostninger på 15,2 pct. per år til vores investorer. Det negative resultat i år, kommer ikke som en overraskelse, men det glæder mig at se, at vi alligevel formår at lukke året på et rimeligt niveau – givet forholdene i verden og markederne omkring os. En af de sektorer, som er særligt påvirket, er teknologisektoren. Mange teknologivirksomheder har oplevet faldende værdiansættelser, som har påvirket enkelte porteføljefonde – særligt dem med mere modne teknologiselskaber i porteføljen. Ligeledes er biotech sektoren blevet negativt påvirket af usikkerheden på markedet og faldende børskurser på de mest risikofyldte forskningsbaserede aktier.

I en verden, der er i konstant forandring, er en vigtig forudsætning for at kunne operere optimalt, at holde et langsigtet fokus med henblik på at levere et konkurrencedygtigt afkast på den lange bane. Det arbejder vi og ikke mindst vores forvaltere i porteføljefondene fortsat benhårdt på hver dag, og Dansk Vækstkapital II befinder sig stadig i en fase, hvor enkelte porteføljefonde ikke har afsluttet deres investeringsperiode. Vi udviser derfor tålmodighed og er optimistiske for fremtiden.

Aktiviteterne i porteføljen bidrager fortsat til en række målbare aftryk i Danmark – nemlig vækst og udvikling på tværs af geografi, brancher og virksomhedsstadier. Det har ført til skabelse og fastholdelse af arbejdspladser, talent og kompetencer, og det giver i sidste ende også håndgribelige afkast på den samfundsmæssige bundlinje. Det udtrykker sig konkret i mere end 900 nye arbejdspladser. Det arbejde ser jeg og resten af bestyrelsen meget frem til at følge.

Ulrik Spork, bestyrelsesformand i Dansk Vækstkapital II K/S

 

HENT ÅRSRAPPORTER

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016