Årsrapport

2020

FORTSAT POSITIV UDVIKLING OG LØBENDE MODNING AF SELSKABER

Som så mange andre steder har COVID-19 haft betydning for vores hverdag i Dansk Vækstkapital II. Det blev især tydeligt i krisens første måneder, hvor usikkerhed på de globale markeder betød, at også danske virksomheder måtte kæmpe for overlevelse, og investorer stod i en svær situation med stor uforudsigelighed om, i hvilken retning markedet ville gå.

Men heldigvis har 2020 også vist, at investorer har tro på fremtiden. For trods pandemien har året været præget af høj investeringsaktivitet i Dansk Vækstkapital II. Det er tydeligt, både når man ser på bundlinjen og på den positive udvikling af porteføljen. I årets løb har porteføljefondene foretaget 58 nyinvesteringer, hvilket bringer det samlede antal af porteføljeselskaber op på 180.

I foråret var det svært at forudse, hvordan COVID-19 ville påvirke fondens aktiviteter og resultat. Men med de mange nyinvesteringer i porteføljefondene og et positivt resultat på 142 mio. kr. har økosystemet illustreret, at det står på et solidt fundament. Uden den risikovillighed, som vi har set, havde det været svært at fastholde samme investeringsaktivitet. En del af forklaringen bag det fornuftige årsresultat er også, at mange af selskaberne er begyndt at modne og vækste her i fondens sjette leveår. Af nytilkomne fonde i årets løb er den danske venturefond, Seed Capital IV, og buyout-fonden, Polaris V. Herudover har bestyrelsen godkendt tilsagn til yderligere to buyout-fonde, hhv. norske FSN Capital VI og danske Axcel VI, som blev endeligt formaliseret i starten af 2021. Med tilsagnene er Dansk Vækstkapital II nu fuldt disponeret og positioneret som en væsentlig bidragsyder til det danske økosystem med kapital såvel som kompetencer og netværk.

Jeg er derfor personligt rigtig glad for, at det samlede resultat for Dansk Vækstkapital II ikke bare er gået i plus siden etableringen i 2015, men at vi også kan se en sund aktivitet i både fonde og selskaber. Og selvom nedlukningen af Danmark gennem 2020 også har betydet en lavere tilvækst af arbejdspladser end tidligere, må vi ikke glemme det samfundsøkonomiske afkast, som Dansk Vækstkapital II indirekte bidrager til ved fastholdelsen af arbejdspladser i hele Danmark.

Det er endnu svært at forudse, hvordan COVID-19 vil påvirke 2021, men jeg glæder mig til at følge udviklingen i porteføljen, og meget peger i en positiv retning. For 2020 har i høj grad vist, at vores porteføljefonde har handlet proaktivt med resoluthed og fornuft, og at de har arbejdet for at give selskaberne det bedst mulige afsæt, når økonomierne igen åbner og væksten vender tilbage.

Rigtig god fornøjelse med læsningen!

Ulrik Spork
Bestyrelsesformand i Dansk Vækstkapital II

 

HENT ÅRSRAPPORTER

2021

2020

2019

2018

2017

2016