Årsrapport

2017

POSITIV UDVIKLING PÅ ET SOLIDT FUNDAMENT

2017 har været et begivenhedsrigt år i Dansk Vækstkapital II. Et år, hvor vi har skruet op for investeringsaktiviteten og tilføjet fire fonde til porteføljen. Og et år, hvor vi med tilførslen af yderligere kapital fra både eksisterende og nye investorer har bragt det endelige beløb under forvaltning op på 2,975 mia. kr.

Det er gode nyheder, først og fremmest for de flere end 100 innovative og vækstorienterede virksomheder, der nu og hen over de kommende år får et væsentligt rygstød i form af risikovillig kapital via Dansk Vækstkapital II.

Samtidig er det meget glædeligt, at investorkredsen bag Dansk Vækstkaptial II ved de to seneste closings er blevet udvidet med nye investortyper. Pensionsinstitutterne, der var med til at etablere fonden, er nu blevet suppleret af både en erhvervsdrivende fond og af private investorer. Den brede interesse vidner om, at modellen virker, og at Dansk Vækstkapital II bygger videre på den solide værditilvækst og gode historik fra sin forgænger.

Netop kontinuerlig udvikling med afsæt i tidligere erfaringer er et omdrejningspunkt for vores aktiviteter. Vi har i år givet tilsagn til yderligere fire nyetablerede fonde, som forvaltes af etablerede forvalterteams med mange års erfaring. På den måde spiller kapitalen fra Dansk Vækstkapital II en vigtig rolle i forhold til fortsat at styrke økosystemet ved at bidrage til at videreføre kompetencer, viden og netværk.

Jeg ser frem til at følge investeringsaktiviteten i fondene fremadrettet. Allerede ved udgangen af 2017 havde de seks fonde i Dansk Vækstkapital II’s portefølje investeret i 19 spændende virksomheder, der spænder vidt over både brancher, geografi, størrelse og alder. Nogle af dem kan du møde i rapporten her.

Rigtig god læselyst.

Ulrik Spork
Bestyrelsesformand i Dansk Vækstkapital II

 

HENT ÅRSRAPPORTER

2017
2016

FAKTA OM DANSK VÆKSTKAPITAL II

FONDSMIDLER

3,0 mia.

FONDE I PORTEFØLJEN

9


NYHEDER FRA DANSK VÆKSTKAPITAL

+ Tilmeld dig nyheder