Om dansk

Vækstkapital II

BREDT FOKUS – KOMMERCIELLE INVESTERINGER

Dansk Vækstkapital II er en privat investeringsfond, der investerer i en bred vifte af privat forvaltede fonde, herunder venturefonde samt small- og midcap fonde. Omkring 1/3 af fondens kapital rettes mod ventureområdet (nye virksomheder), mens 2/3 skal gå til etablerede små og mellemstore virksomheder.

De største egenkapitaltilsagn fra pensionskasserne kommer fra Danica Pension (306 mio. kr.), ATP (200 mio. kr.) og PensionDanmark (158 mio. kr.). Dansk Vækstkapital II er en fortsættelse af samarbejdet om risikovillig kapital som staten og pensionsselskaberne indledte i 2011 med etableringen af Dansk Vækstkapital I. Vækstfonden fungerer som sekretariat for Dansk Vækstkapital II. Fonden afsluttede sin investeringsperiode ved udgangen af 2020.

Historik
Regeringen indgik, sammen med en række af landets større pensionsselskaber, den 30. november 2015 enige om at etablere Dansk Vækstkapital II, som bl.a. giver nye og mindre virksomheder adgang til ny, risikovillig kapital:

  • Etableringen af Dansk Vækstkapital II er en fortsættelse af samarbejdet om risikovillig kapital, som staten og pensionsselskaberne indledte i 2011 med etableringen af Dansk Vækstkapital I.
  • Dansk Vækstkapital II bidrager til at stille risikovillig kapital til rådighed for nye samt små og mellemstore virksomheder med væsentligt vækstpotentiale.
  • Pensionsselskaberne bærer en større risiko i Dansk Vækstkapital II end i forløberen. Det sker ved, at pensionsselskabernes direkte investeringer øges fra 25 pct. i Dansk Vækstkapital I til mindst 33 pct. i Dansk Vækstkapital II, og ved at andelen af såkaldte ventureinvesteringer er øget fra 20 pct. til 33 pct.
  • Dansk Vækstkapital II er en ”fund of funds”, der investerer i fonde drevet af private forvaltere, som efterfølgende investerer videre ud i virksomheder inden for deres kompetenceområde
  • Dansk Vækstkapital II skal investere i en bred vifte af fonde, herunder venturefonde samt small- og midcap fonde. Omkring 1/3 af fondens kapital rettes mod ventureområdet, mens 2/3 skal gå til etablerede små og mellemstore virksomheder (buy out)
  • Dansk Vækstkapital II får en selvstændig, professionel bestyrelse udpeget af erhvervs- og vækstministeren efter indstilling af investorerne i fonden
  • Dansk Vækstkapital II’s bestyrelse træffer beslutning om investeringer efter indstilling fra sekretariatet. Bestyrelsen kan kun gennemføre investeringer, som sekretariatet har forelagt med positiv indstilling
  • Vækstfonden er sekretariat for Dansk Vækstkapital II

FAKTA OM DANSK VÆKSTKAPITAL II

FONDSMIDLER

3,0 mia.

FONDE I PORTEFØLJEN

20