RISIKOVILLIG KAPITAL

TIL BRED MÅLGRUPPE

Stærke fonde med konkurrencedygtigt afkast

+Læs mere om investeringspolitikken

 

Sådan får du adgang til kapital

+Proces og investeringskriterier

ÅRSRAPPORT 2019 FOR DANSK VÆKSTKAPITAL II: STOR AKTIVITET OG SEKS NYE FONDE I PORTEFØLJEN

+ Læs pressemeddelelsen