SÅDAN SØGER DU

PROCES OG KRITERIER

Dansk Vækstkapital III’s investeringskomite fastlægger investeringspolitik og -kriterier og træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i. Vi investerer kun i fonde og ikke direkte i virksomheder.

Er du forvalter af en ny eller eksisterende fond, og ønsker du en investering fra Dansk Vækstkapital III, er der en række kriterier, du skal leve op til. For at komme i betragtning til en investering fra Dansk Vækstkapital III skal du redegøre detaljeret for, hvordan du lever op til kriterierne, og indsende den nødvendige dokumentation til Vækstfonden, som er vores sekretariat.

På baggrund af det materiale, du som forvalter indsender, udfærdiger sekretariatet indstillinger til investeringskomiteen, som herefter træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i. Hvis du har spørgsmål til processen eller kriterierne, skal du henvende dig til sekretariatet.
+ Se en oversigt over investeringskriterierne.

Du skal indsende en præsentation af fonden, der detaljeret beskriver, hvordan fonden lever op til Dansk Vækstkapital III’s investeringskriterier.
+ Til inspiration kan du downloade et detaljeret skema med uddybende forklaringer til datakrav og kriterier.

KRAV TIL FONDE

Du skal indsende et prospekt for fonden, der detaljeret beskriver, hvordan fonden lever op til Dansk Vækstkapital III’s investeringskriterier.

+ Til inspiration kan du dowloade et detaljeret skema med uddybende forklaringer til datakrav og kriterier


ANSVARLIGE INVESTERINGER

Vær opmærksom på Dansk Vækstkapital III’s CSR-politik, som tager udgangspunkt i principperne i FN’s Global Compact-initiativ og FN’s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI.

+ CSR-politik


DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION (PRIIP KID)

Dokument med central information for Dansk Vækstkapital III K/S udarbejdet i henhold til forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 (PRIIPS-forordningen).

+ Åben pdf