Ansvarlige

Investeringer

I Dansk Vækstkapital III ønsker vi at skabe vækst og afkast på en etisk og samfundsansvarlig måde. Vi inddrager derfor hensyn til miljø samt sociale- og ledelsesmæssige forhold i vores beslutningsgrundlag og daglige processer. Vi stiller krav om ansvarlighed til de fonde, vi investerer i, og følger selv en række fastlagte principper for ansvarlige investeringer.

Vores udgangspunkt for ESG-politikken er FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder samt PRI og principperne i FN’s Global Compact-initiativ. Desuden lever vi op til de kodekser og retningslinjer, som er fastsat af Invest Europe (European Venture Capital Association, EVCA), og Danish Venture Capital and Private Equity Association, DVCA.

Kønsdiversitetspolitik
Hos DVK III ønsker vi at skabe vækst på en etisk og socialt ansvarlig måde. Det inkluderer fokus på at fremme lige muligheder, ligestilling og mangfoldighed.

> Læs mere om vores kønsdiversitetspolitik

Læs også om Dansk Vækstkapitals whistleblower-ordning, der forvaltes af Vækstfonden, og som giver mulighed for at indberette eventuelle uetiske, ulovlige eller uforsvarlige forhold, der strider mod Vækstfondens politikker og værdisæt, her.

> Læs hele vores ESG-politik her