Om Dansk

Vækstkapital III

FOKUS PÅ ANSVARLIGHED OG ET POSITIVT AFTRYK

Dansk Vækstkapital III er en privat investeringsfond, der foretager kommercielle investeringer med fokus på unoterede venturefonde og buy-out-fonde med en dansk vinkel, herunder small- og midcap fonde. Fonden investerer med henblik på at opnå et konkurrencedygtigt afkast og forventer at skabe et årligt afkast på netto 10-15 pct.

Den nye fond, som er en del af regeringens vækstpakke, er en fortsættelse af samarbejdet om risikovillig kapital, som staten og pensionsselskaberne blev enige om at fortsætte i 2015 med etableringen af Dansk Vækstkapital II. Fokus for Dansk Vækstkapital III og dets porteføljefonde er at bidrage positivt til samfundet med innovation, vækst og nye arbejdspladser, samt have fokus på ansvarlige investeringer og FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Dansk Vækstkapital III bestræber sig på at være en betydelig og aktiv investor med plads i advisory board – typisk tilsagn på 100-250 mio. kr. 

Vækstfonden fungerer som sekretariat for Dansk Vækstkapital III.

Historik

Regeringen og en række af landets større pensionsselskaber blev i 2020 enige om at etablere Dansk Vækstkapital III, som bl.a. giver nye og mindre virksomheder adgang til risikovillig kapital:

  • Etableringen af Dansk Vækstkapital III er en fortsættelse af samarbejdet om risikovillig kapital, som staten og pensionsselskaberne indledte i 2011 med etableringen af Dansk Vækstkapital I og siden Dansk Vækstkapital II i 2015.
  • Dansk Vækstkapital III bidrager til at stille risikovillig kapital til rådighed for nye samt små og mellemstore virksomheder med væsentligt vækstpotentiale, og fonden fokuserer især på iværksættere, der udvikler morgendagens løsninger og teknologier.
  • Dansk Vækstkapital III er en ”fund of funds”, der investerer i fonde drevet af private forvaltere, som efterfølgende investerer videre ud i virksomheder inden for deres kompetenceområde.
  • Dansk Vækstkapital III skal investere i en bred vifte af fonde, herunder venturefonde samt small- og midcap fonde. 40% af fondens kapital rettes mod ventureområdet, mens 60% skal gå til etablerede små og mellemstore virksomheder (buy out).
  • Dansk Vækstkapital III har en investeringskomite bestående af Vækstfondens CEO, Vækstfondens fondsdirektør, tre partnere i Vækstfondens fondsafdeling samt to eksterne medlemmer. Investeringskomiteen træffer beslutning om investeringer efter indstilling fra sekretariatet. Komiteen kan kun gennemføre investeringer, som sekretariatet har forelagt med positiv indstilling.
  • Vækstfonden er sekretariat for Dansk Vækstkapital III.