INVESTERINGSKRITERIER

NÅR VI VURDERER EN FONDSINVESTERING, SER VI BL.A. PÅ FØLGENDE KRITERIER:

Team

Det pågældende team har relevant erfaring og besidder tilsammen de nødvendige strategiske og operationelle kompetencer. Teamet kan demonstrere et godt samarbejde og har adgang til et stærkt netværk, der kan understøtte investeringsstrategien.

Investeringsstrategi

Der er en klart defineret investeringsstrategi, som detaljeret beskriver, hvordan der skabes værdi i virksomhederne frem til exit. Investeringerne skal leve op til grundlæggende sociale og etiske principper, og porteføljefondene skal have en dansk vinkel.

Track record

Teamet er blandt de bedste investorer i deres felt og har demonstreret afkast på investeret kapital for tidligere eller aktuelle investeringer. Der kan dokumenteres resultater i forhold til udvælgelse af investeringsemner, strukturering af investeringer, udvikling af porteføljevirksomheder og exit.

Processer

Der er etableret strukturerede arbejdsgange, som sikrer konsistent og effektiv eksekvering af investeringsstrategien. Der arbejdes systematisk med værdiskabelse og risikohåndtering, og der er klare strukturer for ansvarsfordeling. Processerne omfatter dokumentation og kommunikation – herunder rapportering.

Struktur og key terms

Fonden har en klar juridisk og skattemæssig struktur med transparente og markedskonforme vilkår, som balancerer afkast og risiko for de involverede parter.

Bemærk:

Det er en forudsætning, at ovenstående kriterier er detaljeret beskrevet, før man kan komme i betragtning til en eventuel investering fra Dansk Vækstkapital III. Du skal indsende en præsentation af fonden, der detaljeret beskriver, hvordan fonden lever op til Dansk Vækstkapital III’s investeringskriterier. Du kan få indblik i de detaljerede krav vedrørende de enkelte punkter ved at downloade skemaet med investeringskriterier i boksen til højre.

KRAV TIL FONDE

Du skal indsende et prospekt for fonden, der detaljeret beskriver, hvordan fonden lever op til Dansk Vækstkapital III’s investeringskriterier.

+ Til inspiration kan du dowloade et detaljeret skema med uddybende forklaringer til datakrav og kriterier


ANSVARLIGE INVESTERINGER

Vær opmærksom på Dansk Vækstkapital III’s CSR-politik, som tager udgangspunkt i principperne i FN’s Global Compact-initiativ og FN’s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI.

+ CSR-politik


DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION (PRIIP KID)

Dokument med central information for Dansk Vækstkapital III K/S udarbejdet i henhold til forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 (PRIIPS-forordningen).

+ Åben pdf