FORMÅL OG

MÅLSÆTNINGER

Hvorfor er Dansk Vækstkapital III blevet etableret?
Formålet med Dansk Vækstkapital III er at øge udbuddet af risikovillig kapital for derved at skabe flere vækstvirksomheder, omsætning og arbejdspladser. Kapitalen stilles til rådighed på 100 pct. kommercielle vilkår, som skal sikre investorerne et konkurrencedygtigt afkast.

Hvor mange fonde og i sidste ende virksomheder vil få gavn af den nye kapital?
Vi forventer at investere i 15-20 nye fonde. Fondene vil formodentlig kunne investere i ca. 100 danske virksomheder i løbet af de næste 5 år.

Hvor stort et beløb vil Dansk Vækstkapital III typisk investere?
Vi forventer at give tilsagn på 100-250 mio. kr. i hver fond og bestræber os efter at være en betydelig og aktiv investor med plads i advisory board.

Hvor stor en ejerandel vil Dansk Vækstkapital III typisk have?
Der er altid krav om, at der skal investeres privat kapital sammen med kapitalen fra Dansk Vækstkapital. Ambitionen er, at ejerandelen fra Dansk Vækstkapital højst vil udgøre 50 pct., så der, ud over kapitalen fra Dansk Vækstkapital, tiltrækkes yderligere privat kapital til markedet. Der kan dog gøres undtagelser, hvis det er en meget stærk case, men det vil være meget sjældent, at vores kapitalindskud i en ny fond kommer over 50 pct. Vi har dog mulighed for, helt undtagelsesvist, at kunne bevæge os op til 75 pct. Dansk Vækstkapitals kapitaltilsagn til en enkelt fond må ikke overstige 10 pct. af Dansk Vækstkapitals egenkapital.

Hvor stor en omsætning og hvor mange arbejdspladser vil Dansk Vækstkapital III være med til at skabe?
Det er vanskeligt at svare præcist på, men væksten i omsætningen vil være betydelig. Realistisk set kan de virksomheder, som fondene med kapital fra Dansk Vækstkapital III investerer i over de næste ti år, ende med at have op mod 15-20.000 medarbejdere.

Hvad er tidshorisonten for Dansk Vækstkapital III’s investeringer?
Dansk Vækstkapital III kan give tilsagn til nye investeringer frem til midten eller slutningen af 2025, afhængig af timingen for sidste closing. De fonde, der bliver investeret i, vil typisk have en levetid på ca. 10-12 år.

Hvornår er Dansk Vækstkapital III en succes?
Dansk Vækstkapital III er en succes, når kapitalen kommer ud at arbejde – først i fondene og dernæst i virksomhederne. I sidste ende skal investeringerne resultere i vækst, omsætning og arbejdspladser i Danmark samt et konkurrencedygtigt, tocifret afkast til investorerne.