Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

ÅRSRAPPORT 2022:

01/04 2023

2022 har været et begivenhedsrigt år for Dansk Vækstkapital III. Selvom markedet har været præget af faldende risikoappetit, stigende inflation og høje renter, så er de sidste tilsagn til fonden faldet på plads, og fundraisingen blev lukket for nye investorer i december.

Det har resulteret i en investorbase i Dansk Vækstkapital III bestående af 51 investorer, og dermed overgår Dansk Vækstkapital III antallet af investorer i de to forrige fonde med mere end det dobbelte. Det er en tillidserklæring, at interessen for at investere i Dansk Vækstkapital III har været så stor – særligt når vi tager det usikre marked i betragtning. Det kan tolkes som et tegn på, at Dansk Vækstkapital I og II har gjort sig positivt bemærket i økosystemet, og at afkastet også har vist sig attraktivt for mange nye investorer.

Dansk Vækstkapital III ender også med at have en mere bred fordeling af investorer på typer sammenlignet med de to forrige fonde. Imens familiekontorer, erhvervsdrivende fonde og privatpersoner ikke var repræsenteret i den første fond, og kun var en begrænset del af anden fond, fylder denne type af investorer mere end halvdelen af investorbasen i den nye fond. Det er en fortsættelse af udviklingen i Dansk Vækstkapital II og et ønske om at etablere nye og længerevarende partnerskaber med investorer, der ønsker at investere i det danske økosystem.

Samlet har investorerne givet tilsagn på 2,4 mia. kr. til fonden, som skal bidrage til at stille risikovillige midler til rådighed for små og mellemstore virksomheder med potentiale for vækst. Dermed er Dansk Vækstkapital III med til at udvikle markedet for risikovillig kapital og agere løftestang for erhvervsdrivende fonde, familiekontorer, private investorer og pensionsselskaber i Danmark.
Ved udgangen af 2022 har Dansk Vækstkapital III afgivet 15 tilsagn til porteføljefonde og forventer at lave yderligere fondsinvesteringer i løbet af 2023. Indtil videre har porteføljefondene investeret i 147 selskaber, men fondene er endnu ikke færdiginvesteret, så derfor befinder vi os stadig på et tidligt stadie i fondens levetid. Det udestår derfor stadig for de underliggende porteføljefonde af foretage størstedelen af deres investeringer i selskaber.

Vi glæder os til at følge med i udviklingen af porteføljen og se fondens store potentiale udmønte sig i form af kapital til danske virksomheder samt i arbejdspladser og vækst i Danmark.