Ansvarlige

Investeringer

I Dansk Vækstkapital II ønsker vi at skabe vækst og afkast på en etisk og samfundsansvarlig måde. Vi inddrager derfor hensyn til miljø samt sociale- og ledelsesmæssige forhold i vores beslutningsgrundlag og daglige processer. Vi stiller krav om ansvarlighed til de fonde, vi investerer i, og følger selv en række fastlagte principper for ansvarlig investering.

Vores udgangspunkt for CSR-politikken er FN’s initiativ om ansvarlige investeringer, UNPRI, og principperne i FN’s Global Compact-initiativ. Desuden lever vi op til de kodekser og retningslinjer, som er fastsat af Invest Europe (European Venture Capital Association, EVCA), og Danish Venture Capital and Private Equity Association, DVCA.

Vores krav om ansvarlighed er inspireret af FN’s Global Compact-initiativ. Dette initiativ opfordrer virksomheder til, inden for deres indflydelsessfære, at støtte et sæt af grundlæggende værdier inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. De fonde, vi investerer i, skal fremme og værne om disse værdier i forhold til de virksomheder, fondene selv investerer i:

Menneskerettigheder
Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder
Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling, støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde, støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde og eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø
Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed og tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption
Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Kønsdiversitetspolitik
Hos DVK II ønsker vi at skabe vækst på en etisk og socialt ansvarlig måde. Det inkluderer fokus på at fremme lige muligheder, ligestilling og mangfoldighed. Læs mere i DVK II’s årsrapport for 2022.

Læs også om Dansk Vækstkapitals whistleblower-ordning, der forvaltes af Vækstfonden, og som giver mulighed for at indberette eventuelle uetiske, ulovlige eller uforsvarlige forhold, der strider mod Vækstfondens politikker og værdisæt, her.