Krav om

ansvarlighed

Vores krav om ansvarlighed er inspireret af FN’s Global Compact-initiativ. Dette initiativ opfordrer virksomheder til, inden for deres indflydelsessfære, at støtte et sæt af grundlæggende værdier inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. De fonde, vi investerer i, skal fremme og værne om disse værdier i forhold til de virksomheder, fondene selv investerer i:

Menneskerettigheder
Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder
Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling, støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde, støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde og eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø
Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed og tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption
Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Læs også om Dansk Vækstkapitals whistleblower-ordning, der forvaltes af Vækstfonden, og som giver mulighed for at indberette eventuelle uetiske, ulovlige eller uforsvarlige forhold, der strider mod Vækstfondens politikker og værdisæt, her.