Bredt kommercielt

investeringsfokus

STÆRKE FONDE MED KONKURRENCEDYGTIGT AFKAST

+ Læs mere om investeringspolitikken

VIRKSOMHEDER SKAL HENVENDE SIG DIREKTE TIL FONDENE

+ Se hele Dansk Vækstkapitals portefølje

ÅRSRAPPORT 2019: OVERSKUD PÅ SJETTE ÅR BRINGER AKKUMULERET RESULTAT OP PÅ KNAP 2. MIA. KR.

+ Læs pressemeddelelsen