30 sekunder

Det investerer fonden i
Dansk Vækstkapital I er en privat investeringsfond, der foretager kommercielle investeringer i small cap-, mid cap-, venture- og mezzaninkapitalfonde. Kapitalen kommer fra danske pensionsselskaber. Heraf er 3/4 ydet som lån, der investeres gennem Vækstfonden, der også fungerer som sekretariat.

Så stor er fonden
Regeringen og Forsikring & Pension, ATP og LD blev 13. januar 2011 enige om at stille ca. 5 mia. kr. til rådighed som risikovillig kapital.

De sidder i bestyrelsen
Lars Nørby Johansen (formand), Birgit Wøidemann Nørgaard og Asbjørn Berge.