Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

ÅRSRAPPORT: STÆRK PERFORMANCE TRODS UDFORDRENDE MARKEDSVILKÅR

03/06 2024

De udfordrende markedsvilkår fra 2022 fortsatte ind i 2023. Således har 2023 på et makroøkonomisk og geopolitisk plan fortsat været præget af stigende renter, høj inflation og geopolitiske spændinger bl.a. som følge af krigene i Ukraine og Gaza.

På den positive side har aktiemarkedet oplevet fremgang gennem 2023, samtidig med at inflationen har været faldende. Trods tidens svære vilkår ser vi også positive tendenser i buyout- og venturemarkedet. Specielt på venturemarkedet blev værdisætningerne sat under pres i 2022 og 2023. Meget tyder på, at priserne nu er ved at være stabiliseret, og at fondene har taget de nødvendige nedskrivninger og nu kan kigge fremad.

Samtidig så vi også henimod slutningen af 2023, at M&A-markedet for buyout investeringer begynder at åbne op. Et godt eksempel fra porteføljen er det danske selskab ICEpower, hvor Industri Udvikling IV i oktober solgte majoriteten af deres aktier til amerikanske Crestline til en flot tocifret multipel.

Der har også været positive tendenser på venturemarkedet, hvor det danske selskab Corti rejste en Serie B investeringsrunde på DKK 418 mio. til at skalere deres digitale sundhedssoftware globalt.

I et år med udfordrende markedsvilkår afslutter Dansk Vækstkapital I 2023 med et tilfredsstillende overskud på DKK 119 mio. og har samtidig sendt DKK 205 mio. tilbage til investorerne i løbet af året. Siden etableringen i 2011 har Dansk Vækstkapital I sendt DKK 5.260 mio. tilbage til investorerne, hvilket har givet et årligt afkast efter omkostninger på 17,3 pct. pr. år. Årets resultat vidner om en stærk og modstandsdygtig porteføljesammensætning og betrygger os i, at Dansk Vækstkapital I står stærkt ift. at levere et attraktivt afkast til investorerne i de kommende år. Samtidig har selskaberne i porteføljefondene også sat et markant samfundsøkonomisk aftryk, da de siden etableringen har skabt mere end 4.200 danske arbejdspladser og løftet den danske del af omsætningen med DKK 5,3 mia.

Dansk Vækstkapital I har således været katalysator i forhold til at skabe et attraktivt afkast til fondens investorer, samtidig med at fonden har ydet et markant bidrag til skabelse af vækst og arbejdspladser i Danmark. Denne kombinerede model har således bidraget til en forbedring af det danske økosystem. Dansk Vækstkapital I er på et stadie, hvor alle porteføljefondene er færdiginvesteret, og der er 103 aktive investeringer tilbage i porteføljen. Dermed er fonden i afviklingsfasen og kigger frem mod en yderligere modning af porteføljen.

God læselyst.

Lars Nørby Johansen, bestyrelsesformand for Dansk Vækstkapital K/S

Læs hele årsrapporten for 2023 her