Capidea III

Capidea Kapital III K/S har fokus på danske virksomheder inden for fremstillingsindustri, handel og service med en omsætning på op til 500 mio. kr. Virksomhederne er kendetegnet ved at stå over for et generationsskifte og/eller have et væsentligt, uudnyttet vækstpotentiale. Capidea Kapital III vil primært foretage majoritetsinvesteringer, men kan også foretage minoritetsinvesteringer, hvis virksomheden har et særlig attraktivt udviklingspotentiale.

+ Læs mere om Capidea