Formål og

målsætninger

SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvorfor er Dansk Vækstkapital II blevet etableret?
Formålet med Dansk Vækstkapital II er at øge udbuddet af risikovillig kapital for derved at skabe flere vækstvirksomheder, omsætning og arbejdspladser. Kapitalen stilles til rådighed på 100 pct. kommercielle vilkår, som skal sikre investorerne et konkurrencedygtigt, tocifret afkast.

Hvor mange fonde og i sidste ende virksomheder vil få gavn af den nye kapital?
Vi forventer at investere i 10-15 nye fonde. Fondene vil formodentlig kunne investere i ca. 100 danske virksomheder i løbet af de næste 5 år og måske mere end det dobbelte i løbet af 10 år.

Hvor stort et beløb vil Dansk Vækstkapital II typisk investere?
Vi forventer at indskyde penge i 10-15 nye fonde med et forventet tilsagn på 100-300 mio. kr. i hver fond.

Hvor stor en ejerandel vil Dansk Vækstkapital II typisk have?
Der er altid krav om, at der skal investeres privat kapital sammen med kapitalen fra Dansk Vækstkapital. Ambitionen er, at ejerandelen fra Dansk Vækstkapital højst vil udgøre 50 pct., så der, ud over kapitalen fra Dansk Vækstkapital, tiltrækkes yderligere privat kapital til markedet. Der kan dog gøres undtagelser, hvis det er en meget stærk case, men det vil være meget sjældent, at vores kapitalindskud i en ny fond kommer over 50 pct. Vi har dog mulighed for, helt undtagelsesvist, at kunne bevæge os op til 75 pct. Dansk Vækstkapitals kapitaltilsagn til en enkelt fond må ikke overstige 10 pct. af Dansk Vækstkapitals egenkapital.

Hvor stor en omsætning og hvor mange arbejdspladser vil Dansk Vækstkapital II være med til at skabe?
Det er vanskeligt at svare præcist på, men væksten i omsætningen vil være betydelig. Realistisk set kan de virksomheder, som fondene med kapital fra Dansk Vækstkapital II investerer i over de næste ti år, ende med at have op mod 15-20.000 medarbejdere.

Hvad er tidshorisonten for Dansk Vækstkapital II’s investeringer?
Dansk Vækstkapital II kan give tilsagn til nye investeringer frem til udgangen af 2020. De fonde, der bliver investeret i, vil typisk have en levetid på ca. 10-12 år.

Hvornår er Dansk Vækstkapital II en succes?
Dansk Vækstkapital II er en succes, når kapitalen kommer ud at arbejde – først i fondene og dernæst i virksomhederne. I sidste ende skal investeringerne resultere i vækst, omsætning og arbejdspladser samt et konkurrencedygtigt, tocifret afkast til investorerne.