Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

YDERLIGERE KNAP 100 MIO. KR. TIL DANSK VÆKSTKAPITAL II I FINAL CLOSING

15/01 2018

Ved en tredje og final closing har Dansk Vækstkapital II rejst yderligere knap 100 mio. kr. Kapitalen, der kommer fra en række private investorer, er faciliteret via et nyt samarbejde mellem Dansk Vækstkapital II og Jyske Bank.

Dansk Vækstkapital II har for tredje gang rejst kapital og i den forbindelse udvidet investorkredsen. Ved tredje og final closing har en række private investorer samlet indskudt knap 100 mio. kr. i fonden, der dermed lukker på knap 3 mia. kr.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Det er glædeligt, at individuelle private investorer for første gang er blevet en del af investorkredsen bag Dansk Vækstkapital. For regeringen er det netop et ønske, at flere private danskere engagerer sig og investerer i vores virksomheder. Med kapitaltilførslen fra de private investorer kan Dansk Vækstkapital II være med til at styrke flere små og mellemstore virksomheder og iværksættere og bidrage til vækstskabelse til glæde for vores samfund.”

Nyt samarbejde
Det er første gang, at private investorer bliver del af investorkredsen bag Dansk Vækstkapital II, der indtil nu har bestået af Vækstfonden, en række pensionsselskaber samt en erhvervsdrivende fond.

Privatinvestorerne har fået muligheden for at indskyde kapital gennem et samarbejde med Jyske Bank. Formand for Dansk Vækstkapital II, Ulrik Spork, glæder sig over, at tilføjelsen af nye investorer bidrager til diversificeringen af investorkredsen.

”Sammen med Jyske Bank har vi introduceret en model, som gør det muligt for private investorer at få adgang til et investeringssamarbejde, der ellers har været forbeholdt større fonde og pensionsselskaber. Det er meget positivt, fordi det både udvider bredden i Dansk Vækstkapital II’s investorsammensætning og samtidig bidrager til at aktivere en investortype, som spiller en betydelig rolle for den generelle vækst i danske virksomheder. Jeg er derfor glad for, at vi i Dansk Vækstkapital II nu har tilføjet en gruppe af private investorer, der kan se positive afkastmuligheder i samarbejdet,” siger Ulrik Spork.

Med samarbejdet med Dansk Vækstkapital II kan Jyske Bank imødekomme en stigende efterspørgsel fra bankens kunder om at investere i danske vækstvirksomheder.

”Vi hjælper allerede i dag flere kunder med at placere risikovillig kapital i konkrete projekter og startup-virksomheder, men vi har oplevet en stor interesse for et mere tilgængeligt og transparent produkt, som Dansk Vækstkapital II kan tilbyde. Det er en unik mulighed for vores kunder, og vi er meget tilfredse med samarbejdet”, siger Ivan Stendal Hansen, direktør for Erhverv og Private Banking i Jyske Bank.

Se mere om samarbejdet på Jyske Bank TV

For yderligere information, kontakt:

  • Rasmus Holm Thomsen, ledende presserådgiver i Erhvervsministeriet, 91 39 94 55 rht@em.dk
  • Peter Bruun, kommunikationschef i Vækstfonden, på 40 81 35 46 eller pbr@vf.dk
  • Ivan Stendal Hansen, direktør i Jyske Bank på 40 64 20 60 eller ivan-hansen@jyskebank.dk

Om Dansk Vækstkapital II
Dansk Vækstkapital II er en privat investeringsfond etableret i et samarbejde mellem regeringen, en række pensionsselskaber og Vækstfonden i november 2015. Dansk Vækstkapital II bidrager til at stille risikovillig kapital til rådighed for nye samt små og mellemstore virksomheder med væsentligt vækstpotentiale gennem investeringer i hhv. venturefonde, small og mid cap- samt mezzaninfonde. Vækstfonden fungerer som sekretariat for Dansk Vækstkapital II.