Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

FØRSTE ÅRSRAPPORT FRA DANSK VÆKSTKAPITAL II

02/05 2017

I november 2015 etablerede regeringen, en række pensionsselskaber og Vækstfonden i samarbejde Dansk Vækstkapital II. Fonden, der bygger videre på erfaringerne fra Dansk Vækstkapital I, offentliggør i dag sin årsrapport for det første fulde år, der bl.a. har budt på de to første tilsagn om fondsinvesteringer.

Med målsætningen om at bidrage med risikovillig kapital til en bred målgruppe af små og mellemstore virksomheder med væsentligt vækstpotentiale etablerede regeringen, en række pensionsselskaber og Vækstfonden mod slutningen af 2015 Dansk Vækstkapital II.

Fonden er sat i verden for at investere i venture- samt small cap- og mid cap-fonde med private forvaltere, som efterfølgende investerer videre ud i virksomheder inden for deres kompetenceområde. Desuden har fonden mulighed for at investere i fonde med private forvaltere, der udbyder ansvarlig lånekapital, herunder mezzaninkapitalfonde. Arbejdet med at få kapitalen ud at arbejde har i 2016 givet tilsagn til to fonde, nemlig Maj Invest Equity 5 og FSN Capital V. Og flere er på vej.

”Det er glædeligt, at vi i Dansk Vækstkapital II er kommet planmæssigt fra start og har givet de to første tilsagn. Jeg ser frem til, at vi i de kommende år vil bidrage til etableringen af yderligere fonde, så vi forventeligt i løbet af investeringsperioden vil nå ud til 10-13 fonde,” siger Ulrik Spork, der er bestyrelsesformand for Dansk Vækstkapital II.

Dansk Vækstkapital II bygger videre på de gode erfaringer fra Dansk Vækstkapital I, hvor staten og pensionskasserne i 2011 ligeledes gik sammen om at etablere en ”fund of funds”, der skulle mobilisere risikovillig kapital til investeringer i fonde, der investerer i virksomheder med vækstpotentiale.

”Ved etableringen af Dansk Vækstkapital II i 2015 fik vi tilsagn for godt 2,6 mia. kr. fra de danske pensionsselskaber. Ved second closing i 2017 kunne vi rejse yderligere 255 mio. kr. og fik desuden to nye investorer ind i investorkredsen. Det vidner om bred opbakning blandt investorerne og giver os mulighed for via porteføljefondene at nå ud til op mod 100 virksomheder over de kommende fem år,” siger Ulrik Spork.

I årsrapporten for 2016 beskrives modellen og historikken bag Dansk Vækstkapital II, ligesom det er muligt at læse mere om de første tilsagn i henholdsvis Maj Invest Equity 5 og FSN Capital V.

Den fulde årsrapport kan læses på www.danskvaekstkapital.dk.

 

For yderligere information:

  • Ulrik Spork, bestyrelsesformand i Dansk Vækstkapital II, kontaktes via kommunikationschef i Vækstfonden, Peter Bruun på pbr@vf.dk / 40 81 35 46

 

Fakta om Dansk Vækstkapital II

  • Dansk Vækstkapital II bidrager til at stille risikovillig kapital til rådighed for nye samt små og mellemstore virksomheder med væsentligt vækstpotentiale.
  • En kreds af investorer gav i november 2015 tilsagn om at investere godt 2,6 mia. kr. i Dansk Vækstkapital II. Investorerne tæller bl.a. ATP, Danica Pension, PensionDanmark, PKA, Nordea Liv og Pension, Sampension, Industriens Pension og Vækstfonden. Ved second closing ultimo 2017 fik fonden tilført yderligere 255 mio. kr., og to nye investorer indtrådte i kredsen bag Dansk Vækstkapital II.
  • Pensionsselskaberne bærer en større risiko i Dansk Vækstkapital II end i forløberen. Det sker ved, at pensionsselskabernes direkte egenkapital investering øges fra 25 pct. i Dansk Vækstkapital I til mindst 33 pct. i Dansk Vækstkapital II – den resterende andel ydes som et lån til Vækstfonden, som investerer samme beløb i Dansk Vækstkapital som egenkapital. Desuden kan andelen af såkaldte ventureinvesteringer nu udgøre op til 33 pct., mens andelen udgjorde 20 pct. for Dansk Vækstkapital I.
  • Dansk Vækstkapital II er en ”fund of funds”, der investerer i fonde drevet af private forvaltere, som efterfølgende investerer videre ud i virksomheder inden for deres kompetenceområde.
  • Dansk Vækstkapital II skal investere i en bred vifte af fonde, herunder venturefonde og small- og mid cap fonde. Op til en tredjedel af fondens kapital kan rettes mod ventureområdet, mens de resterende mindst to tredjedele skal målrettes fonde som investerer i etablerede små og mellemstore virksomheder.
  • Dansk Vækstkapital II har en selvstændig, professionel bestyrelse udpeget af erhvervs- og vækstministeren efter indstilling fra investorerne i fonden. Vækstfonden er sekretariat for Dansk Vækstkapital II. Bestyrelsen træffer beslutning om investeringer efter indstilling fra sekretariatet. Bestyrelsen kan kun gennemføre investeringer, som sekretariatet har forelagt med positiv indstilling.