Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

DANSK VÆKSTKAPITAL II REJSER YDERLIGERE 255 MIO. KR.

01/03 2017

Dansk Vækstkapital II, der blev etableret i november 2015, har ved second closing rejst yderligere 255 mio. kr. Fonden har i anden runde fået tilsagn fra både eksisterende og nye investorer og lander på 2,9 mia. kr.

Dansk Vækstkapital II, der blev etableret i november 2015 i et samarbejde mellem regeringen, en række pensionsselskaber og Vækstfonden, har netop gennemført second og final closing. Gennem øgede tilsagn fra fire eksisterende investorer samt en udvidelse af investorkredsen har fonden nået en samlet størrelse på 2,9 mia. kr.

Det glæder erhvervsminister Brian Mikkelsen, der ser frem til, at små og mellemstore virksomheder med vækstplaner dermed får øget adgang til risikovillig kapital.

”Dansk Vækstkapital II er en fortsættelse af det gode samarbejde om sikring af risikovillig kapital til danske virksomheder, som blev påbegyndt tilbage i 2011 med Dansk Vækstkapital I. Målet er at sikre bedre muligheder for vækst for mindre virksomheder, og de foreløbige resultater fra Dansk Vækstkapital I viser, at det er en model, der virker. Det er derfor positivt, at vi nu gennem øgede tilsagn kan sikre flere midler til danske vækstvirksomheder,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Udvidelse af investorkredsen
To nye investorer, C. L. Davids Fond og Samling samt Lærernes Pension Forsikringsaktieselskab, er ved second closing trådt ind i kredsen bag Dansk Vækstkapital II. Derudover har fire af de eksisterende investorer hævet deres tilsagn.

”Vi er meget tilfredse med den opbakning, der har været til second closing i Dansk Vækstkapital II. Vi har fået to nye investorer med i kredsen, som er med til at skabe øget diversitet i investorsammensætningen og sikre yderligere bredde i vores fundament og adgang til kompetencer og netværk. Herudover er det naturligvis glædeligt, at fire af de eksisterende investorer er kommet med mere kapital,” siger Ulrik Spork, formand for Dansk Vækstkapital II.

Dansk Vækstkapital II har på sit første år foretaget to investeringer i henholdsvis FSN Capital V og Maj Invest Equity 5 og er dermed kommet planmæssigt fra start. Fonden forventes samlet at investere i 10-13 fonde i løbet af investeringsperioden. Fondene vil formodentlig kunne investere i op mod 100 danske virksomheder i løbet af de næste fem år og det dobbelte i løbet af 10 år.

For yderligere information, kontakt:
• Lars Erik Skovgaard, presserådgiver i Erhvervsministeriet, på 91 33 70 17 eller las@evm.dk
• Peter Bruun, kommunikationschef i Vækstfonden, på 40 81 35 46 eller pbr@vf.dk

Om Dansk Vækstkapital II
Dansk Vækstkapital II er en privat investeringsfond etableret i et samarbejde mellem regeringen, en række pensionsselskaber og Vækstfonden i november 2015. Dansk Vækstkapital II bidrager til at stille risikovillig kapital til rådighed for nye samt små og mellemstore virksomheder med væsentligt vækstpotentiale gennem investeringer i hhv. venturefonde, small og mid cap- samt mezzaninfonde. Vækstfonden fungerer som sekretariat for Dansk Vækstkapital II.