Proces og

investeringskriterier

SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvordan får man adgang til kapital fra Dansk Vækstkapital?
Dansk Vækstkapital investerer i fonde og ikke direkte i virksomheder. Som virksomhed skal du derfor kontakte de fonde, Dansk Vækstkapital investerer i, for at få adgang til kapitalen. Fondene vil fremgå her på hjemmesiden. Er man forvalter af en ny eller eksisterende fond, og ønsker man at komme i betragtning til en investering fra Dansk Vækstkapital, er der en række kriterier, man skal leve op til.

Hvad er investeringskriterierne?
Dansk Vækstkapital investerer i fonde, der har fokus på vækstvirksomheder, og hvor forvalterne af fondene kan bidrage aktivt til værdiskabelsen i disse virksomheder.

Forvaltere skal have ekspertise i forhold til det segment, som fondens investeringsstrategi retter sig mod, have kompetencer og historisk set have bevist evnen til at skabe værdi og afkast.

Fondene skal have en størrelse – kritisk masse – der gør dem kommercielt levedygtige. Mindstekravet til fondsstørrelse er derfor typisk 400-500 mio. kr. Såfremt der er en afkastmæssig begrundelse, kan der i enkelte tilfælde afviges fra mindstekravet til fondsstørrelse.

Fondene skal leve op til grundlæggende sociale og etiske principper i forbindelse med deres investeringer.

Er der særlige krav til fondene/forvalterne?
Forvalterne skal have stærke kompetencer og særlig ekspertise i forhold til det segment, som fondens investeringsstrategi retter sig mod, og historisk have bevist evnen til at skabe værdi og afkast.