Investeringsfokus

SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvad skal Dansk Vækstkapital investere i?
Dansk Vækstkapital investerer i en bred vifte af fonde, der efterfølgende investerer i virksomheder. Fondene kan investere i alle brancher. Dansk Vækstkapital kan investere i:

  • Small cap- og mid cap-fonde – fonde, der investerer i virksomheder med op til 1.000 ansatte og en omsætning på op til 1.250 mio. kr.
  • Venturefonde
  • Fonde, der udbyder ansvarlig lånekapital, herunder mezzaninkapitalfonde.
    Maksimalt 20 pct. af kapitalen må investeres i venturefonde.

Hvorfor netop det fokus?
Formålet er at sikre kapital til de virksomheder, der har størst potentiale for vækst, og som er i stand til at levere et konkurrencedygtigt afkast til investorerne – uanset hvilken branche, virksomhederne kommer fra. Netop det får vi mulighed for med et bredt investeringsfokus.

Er der nogle brancher, Dansk Vækstkapital (fondene) ikke kan investere i?
Nej. Eneste krav i den henseende er, at investeringerne foretages på kommercielle vilkår, og at fondene er i stand til at levere et konkurrencedygtigt afkast.

Er det ikke i et vist omfang de samme fonde, som Vækstfonden allerede i dag investerer i?
Dansk Vækstkapital er etableret for at øge udbuddet af risikovillig kapital, og dermed sætte gang i væksten. Dansk Vækstkapital kan og vil i nogle situationer investere sammen med Vækstfonden, men det vil typisk kun være i relation til venturefonde. Hovedparten af investeringerne fra Dansk Vækstkapital retter sig mod small cap- og mid cap-fonde. Vores forventning er, at kapitalen fra Dansk Vækstkapital vil trække yderligere privat kapital til markedet ved at gøre fondene mere kapitalstærke og derved attraktive for investorerne.

Vil der blive investeret mere eller mindre i venturefonde i Danmark, nu hvor pensionskasserne stiller en del af deres kapital til rådighed gennem Dansk Vækstkapital?
Vi forventer, at der samlet set vil være mere kapital til rådighed, også til ventureinvesteringer.

Kan Dansk Vækstkapital investere i udenlandske fonde?
Der er ikke som sådan en begrænsning i forhold til, hvor fondene er lokaliseret. Men det er klart, at det vil blive tillagt betydelig vægt, at fondene har konkret fokus på investeringer i danske virksomheder. Hvis vi på den måde kan tiltrække udenlandsk kapital og relevante kompetencer til udvikling af danske virksomheder, så kan det godt komme på tale at investere i udenlandske fonde.

Kan fonde med kapital fra Dansk Vækstkapital investere i udenlandske virksomheder?
Der er et konkret fokus på udviklingen af danske vækstvirksomheder, herunder også i høj grad at virksomhederne får en mere international profil, efterhånden som de vokser. Derfor kan det være helt relevant, at der også foretages investeringer i udlandet som led i en internationalisering. Desuden vil fondene ofte være internationalt orienterede for at kunne skabe de bedste betingelser for vækst og afkast og kan derfor også investere i udenlandske virksomheder.