Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

CATACAP INDGÅR PARTNERSKAB MED HANDICAP-BEFORDRING A/S

04/02 2014

CataCap indgår i partnerskab med Handicap- Befordring A/S og skaber ny markedsleder inden for befordring af borgere med særlige behov

Gennem fusion af Handicap-Befordring A/S og Colum-bus A/S skabes den førende operatør inden for persontransport af handicappede, ældre og skoleelever. Samtidigt træder CataCap ind som hovedaktionær i det fusionerede selskab. Ejerne af de to selskaber, Frank Nissen og Michael Flex, beholder en stor ejerandel på ca. 40% i det nye partnerskab og fortsætter som henholdsvis CEO og COO i selskabet. Målet er at gennemføre et markant niveauskift af Handicap-Befordring både gennem konsolidering af branchen og ved at fortsætte selskabets succesfulde færd med at vinde kontrakter i eksisterende og nye geografiske markeder.

Det nye Handicap-Befordring A/S har en omsætning i underkanten af DKK 200 millioner og har opbygget en førende position i Region Hovedstaden inden for specialtransport baseret på lange kontrakter med kommuner og trafikselskaber. I løbet af 2013 har selskabet ekspanderet sine forretningsaktiviteter til også at omfatte Region Sjælland. Væksten har været kraftig de seneste fem år, og i dag opererer 235 specialudviklede busser under Handicap-Befordrings banner. Selskabets succes er resultatet af en fokuseret strategi, en kompetent og erfaren organisation og et stærkt operationelt set-up med særlig vægt på detaljeret kørselsplanlægning samt punktlighed og personlig service til de daglige brugere.
Ejerne Frank Nissen og Michael Flex er entusiastiske vedrørende fusionen og udsigterne til at arbejde tæt sammen med CataCap i det nye partnerskab.

”Vi har i de senere år fokuseret på at opbygge en stærk position i Region Hovedstaden. Takket være fusionen og vores partnerskab med CataCap har vi den rigtige platform for den videre rejse med fokus på at udrulle vores forretning både med vores eksisterende kunder men også i kommuner og regioner, hvor vi pt. ikke opererer. Vi ønsker at styrke Handicap-Befordrings position i markedet, så vi fortsat kan yde en høj service til vores daglige brugere, samtidig med at vi kan tilbyde en endnu mere effektiv og punktlig afvikling af kommunernes og trafikselskabernes behov for specialtransportydelser. Den erfaring og de kompetencer, som CataCap kommer med, vil styrke vores udvikling og bidrage til at realisere vores fælles ambitiøse plan ”, siger Frank Nissen, CEO.

”Vi er imponerede over Handicap-Befordrings fokuserede forretningsmodel og aktivitet, deres evne til at skabe vækst ved at vinde nye kontrakter samtidig med, at der leveres en effektiv og personlig service. Selskabet har stort vækstpotentiale og er godt positioneret til at blive en ledende landsdækkende operatør inden for specialtransport. Vi glæder os til at bidrage til at forløse dette potentiale”, siger Jens Hahn-Petersen, Partner i CataCap.

Handicap-Befordring er den anden investering for CataCap, som fokuserer på at katalysere niveauskift i danske virksomheder med et højt vækst- og udviklingspotentiale.

Per Gullestrup, Partner i Clipper Group og Operating Partner i CataCap bliver ny bestyrelsesformand i selskabet.

Advizer har rådgivet ejerne af Handicap-Befordring og Colum-bus i transaktionen.

  • Handicap-Befordring /  Frank Nissen, CEO / 71 99 19 02 / fn@hbbus.dk
  • CataCap / Jens Hahn-Petersen, Partner / 22 11 12 00 / jhp@catacap.dk

Handicap-Befordring er den førende aktør i Danmark inden for befordring af borgere med særlige behov, herunder handicappede, ældre og skoleelever. Selskabet driver en moderne flåde på 235 busser, som er tilpasset og optimeret til brugernes behov.

Handicap-Befordring, som blev stiftet i 1981, opererer på lange kontrakter med kommunerne og trafikselskaberne, primært i hovedstadsområdet samt i mindre omfang resten af Sjælland.Med mere end 30 års erfaring i branchen fokuserer Handicap-Befordring på at sikre de daglige brugere en tryg og personlig service, samtidig med at selskabet tilbyder en effektiv og punktlig afvikling af kommunernes og trafikselskabernes behov for specialtransportydelser.

Handicap-Befordring er den førende aktør i Danmark inden for befordring af borgere med særlige behov, herunder handicappede, ældre og skoleelever. Selskabet driver en moderne flåde på 235 busser, som er tilpasset og optimeret til brugernes behov. Handicap-Befordring, som blev stiftet i 1981, opererer på lange kontrakter med kommunerne og trafikselskaberne, primært i hovedstadsområdet samt i mindre omfang resten af Sjælland.Med mere end 30 års erfaring i branchen fokuserer Handicap-Befordring på at sikre de daglige brugere en tryg og personlig service, samtidig med at selskabet tilbyder en effektiv og punktlig afvikling af kommunernes og trafikselskabernes behov for specialtransportydelser.

CataCap investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder, som har markant udviklingspotentiale og en nyskabende forretningsmodel med langsigtet eksistensberettigelse.Idégrundlaget er at katalysere holdbare niveauskift gennem en systematisk og konsekvent tilgang til styrkelse af forretningsudvikling, operationelle processer og ledelseskompetencer i et aktivt samspil med en række strategiske partnere og virksomhedernes ledelse og medarbejdere.CataCap opererer med en udvidet organisation, hvor Fondens egne folk suppleres med Operating Partners, faste Udviklingspartnere og Sector Advisors, hvorfra de enkelte teams omkring hver ny investering rekrutteres.CataCap er en aktiv og engageret ejer. Den systematiske hands-on tilgang til udvikling af fondens virksomheder har til formål at øge både hastigheden og holdbarheden af virksomhedernes niveauskift og dermed skabe langsigtet værdi for alle stakeholders – og et stabilt merafkast til investorerne.

CataCap investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder, som har markant udviklingspotentiale og en nyskabende forretningsmodel med langsigtet eksistensberettigelse.

Idégrundlaget er at katalysere holdbare niveauskift gennem en systematisk og konsekvent tilgang til styrkelse af forretningsudvikling, operationelle processer og ledelseskompetencer i et aktivt samspil med en række strategiske partnere og virksomhedernes ledelse og medarbejdere.

CataCap opererer med en udvidet organisation, hvor Fondens egne folk suppleres med Operating Partners, faste Udviklingspartnere og Sector Advisors, hvorfra de enkelte teams omkring hver ny investering rekrutteres.CataCap er en aktiv og engageret ejer. Den systematiske hands-on tilgang til udvikling af fondens virksomheder har til formål at øge både hastigheden og holdbarheden af virksomhedernes niveauskift og dermed skabe langsigtet værdi for alle stakeholders – og et stabilt merafkast til investorerne.Idégrundlaget er at katalysere holdbare niveauskift gennem en systematisk og konsekvent tilgang til styrkelse af forretningsudvikling, operationelle processer og ledelseskompetencer i et aktivt samspil med en række strategiske partnere og virksomhedernes ledelse og medarbejdere.

CataCap opererer med en udvidet organisation, hvor Fondens egne folk suppleres med Operating Partners, faste Udviklingspartnere og Sector Advisors, hvorfra de enkelte teams omkring hver ny investering rekrutteres.CataCap er en aktiv og engageret ejer. Den systematiske hands-on tilgang til udvikling af fondens virksomheder har til formål at øge både hastigheden og holdbarheden af virksomhedernes niveauskift og dermed skabe langsigtet værdi for alle stakeholders – og et stabilt merafkast til investorerne.CataCap opererer med en udvidet organisation, hvor Fondens egne folk suppleres med Operating Partners, faste Udviklingspartnere og Sector Advisors, hvorfra de enkelte teams omkring hver ny investering rekrutteres.

CataCap er en aktiv og engageret ejer. Den systematiske hands-on tilgang til udvikling af fondens virksomheder har til formål at øge både hastigheden og holdbarheden af virksomhedernes niveauskift og dermed skabe langsigtet værdi for alle stakeholders – og et stabilt merafkast til investorerne.

Om Handicap-Befordring
Om CataCap