Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

CATACAP INVESTERER I TELECARE SERVICE

19/06 2013

CataCap foretager sin første investering og indgår partnerskab med Telecare Service

CataCap er ny hovedaktionær i vækstvirksomheden Telecare Service A/S, som på få år er blevet markedsleder i Danmark inden for garantireparationer og service af mobiltelefoner for især teleselskaber. Telecare Service A/S har tredoblet omsætningen fra 2010 til 2012, og nu er målet at indtage hele Norden og forløse det fortsat store vækstpotentiale. Grundlæggeren Jens Due fortsætter som direktør og beholder en betydelig minoritetspost.

CataCap overtager aktiemajoriteten i Telecare Service A/S. Gennem kraftig organisk vækst har virksomheden opbygget en førende position på det danske marked for garanti-reparationer og service af mobiltelefoner, og i 2012 gik Telecare Service A/S med stor succes også ind i Sverige. Virksomheden øgede i perioden 2010 til 2012 sin omsætning fra DKK 38 mio. til DKK 134 mio. og beskæftiger i dag 200 medarbejdere. Væksten er resultatet af en fokuseret strategi, hvor hastighed og kvalitet har været nøgleord.

Telecare Service A/S er certificeret af alle kendte mobilproducenter og servicerer nogle af Nordens største teleoperatører, herunder TDC, Telia og 3.

Grundlæggeren Jens Due er begejstret for investeringen og udsigten til aktiv støtte fra CataCap. Den ser han som afgørende for, at Telecare Service A/S kan nå sin ambition om at blive den førende nordiske serviceudbyder.

”Vi har tredoblet vores omsætning på to år, og det afspejler vores stærke forretningsmodel. Men for at gennemføre den planlagte internationalisering er vi imidlertid nødt til at styrke vores organisation og interne processer. Dette er vigtigt for at kunne opretholde et højt service niveau og fortsætte væksten, og her forventer jeg, at vi kan drage stor nytte af samarbejdet med CataCap” fortæller Jens Due, der fortsætter som direktør med en stor minoritetspost i selskabet.

Telecare Service A/S er den første investering CataCap foretager siden sin etablering i december 2012. Ifølge partner Vilhelm Hahn-Petersen er der tale om en ”sweetspot” investering for CataCap, som fokuserer på at katalysere niveauskift i virksomheder med vækstpotentiale og har et team med indsigt i både industrien og internationalisering af virksomheder:

”Vi er imponerede over Telecare’s innovative forretningsmodel, deres evne til at vinde nye kontrakter og levere konstant høj kvalitet, selv under kraftig vækst. Og vi er overbeviste om, at Telecare fortsat har et stort vækstpotentiale og kan blive markedsleder i hele Norden. Dét potentiale skal vi hjælpe virksomheden med at forløse, fortæller Vilhelm Hahn-Petersen. ”Både producenter og operatører efterspørger en fælles nordisk serviceplatform. Samarbejdet med CataCap gør Telecare i stand til at etablere en platform, som sætter standarden i markedet”, fortsætter han.

Efter transaktionen har ejerskabet af Telecare Service Holding A/S følgende sammen-sætning: CataCap I K/S 60%, Jens Due 25%, Jacob Thygesen (privat investor og bestyrelsesmedlem i CataCap) 10%, øvrig ledelse og bestyrelse 5% (allokeret).

Implement, PwC og Accura har rådgivet CataCap i forbindelse med investeringen i Telecare.

For mere information kontakt venligst:

Telecare Service: Jens Due, CEO, +45 40 40 68 68, jdu@telecareservice.dk

CataCap: Vilhelm Hahn-Petersen, Partner, +45 71 99 19 01, vhp@catacap.dk