Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

SUNSTONE CAPITAL GÅR SAMMEN MED ADENIUM BIOTECH I KAMPEN MOD MULTIRESISTENTE BAKTERIER

08/06 2012

Adenium Biotech og Sunstone Capital meddeler i dag, at Sunstone med en investering på DKK 11 mio. går ind som ny investor i selskabet. Kapitalen vil blive brugt til at udvælge de lægemiddelkandidater, som skal gå videre til klinisk afprøvning.

Adenium Biotech er et spin-off fra Novozymes og blev etableret i 2011 med finansiering fra Novo Seeds. Selskabet arbejder med udvikling af stoffet Arenicin, der udskilles fra sandorme. Arenicin er sandormens forsvar mod invasive bakterier. Stoffet har vist sig at være særdeles effektivt over for multiresistente gram-negative bakterier – altså de bakterier, som volder størst problemer på hospitalerne i dag.

Adenium Biotech har alt i alt rejst DKK 22 mio. fra Novo Seeds og Sunstone Life Science Ventures Fund III, og med den nye kapitalfremskaffelse er der finansiering til at kunne gennemføre et omfattende screeningsprogram. ”Med en investering fra Sunstone på DKK 11 mio. kan vi nu gennemføre den næste fase af vores udviklingsprogram og udvælge den Arenicin-variant, der er mest lovende til videre afprøvning i mennesker”, udtaler Dr. Peter Nordkild, adm. direktør i Adenium.

I dag kan patienter, som under en hospitalsindlæggelse, pådrager sig mindre ”alvorlige” infektionssygdomme som fx urinvejs- og lungebetændelse, risikere, at disse udvikler sig og bliver livstruende. Dette skyldes, at mange af disse bakterier er multiresistente og at de eksisterende antibiotikabehandlinger ikke er tilstrækkeligt effektive. Derfor kan lægerne i værste fald stå uden behandlingsmuligheder. Fx er dødeligheden blandt patienter, der pådrager sig en lungebetændelse på hospitalet, i dag et sted mellem 25-50 pct.

Peter Nordkild udtaler videre: ”De fleste mennesker er ikke klar over, at vi meget snart kan stå i en situation, hvor lægerne står helt magtesløse over for selv en banal infektion, hvis denne er forårsaget af multiresistente bakterier”.

Selskabet spår, at stoffet Arenicin vil kunne bruges til behandling af hospitalsinfektioner, hvor andre eksisterende antibiotika hidtil er kommet til kort. Nye prækliniske studier har vist, at stoffet på trods af sin stærke effekt på multiresistente bakterier forventes ikke at være giftigt for mennesker, hvilket er en klar fordel i forhold til eksisterende behandlinger. Studierne viser endvidere, at stoffet ikke alene er effektivt mod blærebetændelse, men også mod lungebetændelse.

Andreas Segerros, Partner i Sunstone Capital, ser meget positivt på de milepæle, Adenium Biotech allerede har opnået:

”Vi har fulgt den spændende udvikling af Arenicin og etableringen af Adenium igennem det sidste halvandet år. Vi ser et meget stort udækket medicinsk behov inden for antibiotika målrettet multiresistente bakterier og mener, at Arenicin er et af de mest lovende udviklingsprogrammer inden for dette område”.

Yderligere information

Mediekontakt

Om Adenium Biotech
Den danske biofarmaceutiske virksomhed Adenium Biotech opstod som et spin-off fra Novozymes A/S i 2011. Selskabet fokuserer på udvikling og kommercialisering af nye typer antibiotika til behandling af gram-negative bakterielle infektioner. Selskabet fokuserer især på særligt komplicerede urinvejsinfektioner og lungeinflammationer, som patienterne er i risiko for at pådrage sig på hospitalerne pga. multiresistente gram-negative bakterier.

Om Sunstone Capital
Sunstone Capital er en partnerejet venturekapitalinvestor stiftet i 2007 af et internationalt team af erfarne entreprenører, topledere og investeringsprofessionelle. Sunstone Capital fokuserer på at udvikle early-stage Life Science- og teknologiselskaber, som har et stort potentiale til at opnå global succes inden for deres marked. Sunstone Capital har investeret i mere end 50 virksomheder og har gennemført flere succesfulde virksomhedssalg og børsnoteringer. Sunstone Capital administrerer tre Technology-fonde og fire Life Science-fonde. Med over 5 milliarder kr. under forvaltning er Sunstone Capital en af de største nordiske venturekapitalinvestorer.

Om Novo Seeds
Novo A/S er 100 pct. ejet af Novo Nordisk Fonden og blev stiftet i 1999 som det centrale holding- og investeringsselskab i Novogruppen. Novo A/S investerer årligt ca. DKK 2 mia. i seed, venture og vækstkapital til biotek- og life science-selskaber. Novo Seeds blev etableret i september 2007 som et nyt initiativ fra Novo A/S og Novo Nordisk Fonden for at støtte og investere i skandinavisk biotek. Novo Seeds administrerer to programmer, et pre-seed støtteprogram administreret på vegne af Novo Nordisk Fonden og et seed-program, der investerer venturekapital i lovende nye biotekvirksomheder.