Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

CATACAP – NY KAPITALFOND SATSER PÅ VÆKSPOTENTIALET I DANSKE SMV’ER

21/12 2012

I dag lanceres kapitalfonden CataCap, der vil skabe vækstsucceser blandt mindre og mellemstore danske virksomheder, som rummer potentiale for en langsigtet forretningsudvikling og markant forøgelse af indtjeningen. Opskriften er målrettet ejerskab, hvor kapitaltilførsel bliver kombineret med stærke operationelle kompetencer og en fast skabelon for udvikling af virksomheder.

Efter flere års investeringstørke rummer underskoven af mindre og mellemstore virksomheder store uudforskede udviklingsmuligheder. Det er udgangspunktet for den nystiftede kapitalfond CataCap. CataCap har i første omgang DKK 500 mio. i ryggen, som skal give virksomhederne et boost, så de kan forløse deres vækstpotentiale.

”Vores ambition er at være katalysator for danske SMV’er og skabe fremtidens vækstkometer. Vi går ind som aktiv investor og sætter maksimal fart på forretningsudviklingen. Et særligt fokus for os er at øge produktiviteten i virksomhederne og sikre langtidsholdbare niveauskift,” siger Vilhelm Hahn-Petersen, der sammen med sin bror Jens Hahn-Petersen og Peter Ryttergaard står bag CataCap.

Engageret og aktivt ejerskab skal booste virksomhederne
Catacaps tre stiftere og partnere repræsenterer sammen en mangeårig erfaring med drift og ledelse af virksomheder. De er særligt optagede af den operationelle dimension af kapitalfondens arbejde.

”Alle kapitalfonde taler om aktivt ejerskab, men vi tager den fulde konsekvens af konceptet. For os handler ejerskab ikke bare om at tilføre vækstkapital og deltage i bestyrelsesmøder. Det handler også om at bidrage med de rette kompetencer og udvikle ledelsen gennem målrettet sparring,” siger Vilhelm Hahn-Petersen.

”Vi har udviklet en fast og meget praktisk orienteret systematik for, hvordan vi vil gribe ejerskabet an. Uanset virksomhed. På dét område adskiller vi os. Og udviklingen kommer til at foregå i et tæt samarbejde med ledelsen og ofte i partnerskab med de hidtidige ejere af virksomhederne,” fortsætter han.

Opbakning til CataCap-modellen fra markante investorer
Investorerne bag CataCap i den første kapitalrejsning tæller – ud over de tre partnere – de institutionelle investorer Dansk Vækstkapital, Danica Pension og Lægernes Pensionskasse samt en række private investorer. CataCap glæder sig over opbakningen i en tid, hvor kampen om investorernes gunst er hård.

”Vi er glade for den blåstempling af vores forretningsidé og metode, som tilsagnet fra så markante investorer er udtryk for. Vi har nået vores første mål på 500 mio. kr., og det er målsætningen at rejse yderligere penge til fonden, som skal kanaliseres ud i de virksomheder, vi investerer i til gavn for dem og vores investorer,” siger Vilhelm Hahn-Petersen.

CataCap har indgået partnerskaber og opbygget et stærkt netværk med en række erfarne erhvervsledere, der skal fungere som rådgivere og aktive bestyrelsesmedlemmer i porteføljeselskaberne. Endelig har CataCap tilknyttet faste udviklingspartnere i form af specialister, som skal assistere CataCap med kompetencer og ressourcer igennem porteføljeselskabernes udviklingsfase.

CATACAP
Vilhelm Hahn-Petersen, partner
Jens Hahn-Petersen, partner
Peter Ryttergaard, partner
Pressekontakt: Vilhelm Hahn-Petersen, telefon 26 32 64 20

Om CataCap
CataCap investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder, som har markant udviklingspotentiale og en nyskabende forretningsmodel med langsigtet eksistensberettigelse.

Idégrundlaget er at katalysere holdbare niveauskift gennem en systematisk og konsekvent tilgang til styrkelse af forretningsudvikling, operationelle processer og ledelseskompetencer i et aktivt samspil med en række strategiske partnere og virksomhedernes ledelse og medarbejdere.

CataCap opererer med en udvidet organisation, hvor Fondens egne folk suppleres med Operating Partners, faste Udviklingspartnere og Executive Advisors, hvorfra de enkelte teams omkring hver ny investering rekrutteres

CataCap er en aktiv og engageret ejer. Den systematiske hands-on tilgang til udvikling af fondens virksomheder har til formål at øge både hastigheden og holdbarheden af virksomhedernes niveauskift og dermed skabe langsigtet værdi for alle stakeholders – og et stabilt merafkast til investorerne.

Folkene bag CataCap
Brødrene Vilhelm og Jens Hahn-Petersen påbegyndte i efteråret 2011 etableringen af kapitalfonden CataCap.

Vilhelm har indgående erfaring med strategisk og operationel ledelse fra tidligere direktørstillinger og bestyrelsesposter i dansk og internationalt erhvervsliv. Vilhelm har desuden i en årrække arbejdet direkte med private equity investeringer som partner i en kapitalfond.

Jens har gennem hele sin karriere været investment banker. Som rådgiver har han opbygget omfattende erfaring og kompetence indenfor strategisk analyse og udvikling samt køb og salg af virksomheder. Jens har endvidere rådgivet en række kapitalfonde i ind- og udland i de senere år.

I foråret 2012 er Peter Ryttergaard trådt til som tredje partner i CataCap. Peter har ligeledes omfattende erfaring med private equity, bl.a. har han selv som CFO gennemført et management buy-out sammen med to engelske kapitalfonde og derved arbejdet direkte med eksekvering af private equity-strategier.