LYNGSOE SYSTEMS

Intelligent tracking reducerer omkostninger

En af disse års megatrends er det såkaldte Internet of Things, hvor teknologi bl.a. gør det muligt for os løbende at spore og følge en enhed, fx en vare købt på internettet eller vores kufferts vej til rejsedestinationen. Blandt verdens førende på området finder man danske Lyngsoe Systems.

Virksomheden Lyngsoe Systems har i mere end 30 år udviklet automatiserings- og logistikløsninger til bl.a. postvæsener, biblioteker, distributionsfirmaer samt flyselskaber og lufthavne. Eksempelvis kvalitetsmåler virksomhedens systemer i dag 85 pct. af den globale brevmængde for at sikre, at posten leveres til tiden. Lyngsoe Systems er ligeledes blandt verdens førende på biblioteksområdet, hvor et avanceret sorteringsanlæg og en radiochip i hver bog kan sikre hurtig og korrekt registrering og sortering.

SPORING ER EN MEGATREND
Og udviklingen på området går stærkt i disse år. For ifølge Lyngsoe Systems adm. direktør, Villads Thomsen, er netop teknologi til sporing og registrering en af tidens megatrends med næsten uanede anvendelsesmuligheder – lige fra sporing af uforarbejdede og forarbejdede fødevarers vej fra primærproducenten til forbrugeren og over til nøjagtig sporing af bagage i lufthavnen.

”Vores teknologi er med til at reducere omkostningerne og øge sikkerheden på en lang række områder, og vi oplever, at behovet for intelligent tracking bliver stadig større. Eksempelvis arbejder vi på et projekt på det nye supersygehus i Aarhus, hvor vi på et hvert givent tidspunkt vil kunne tracke over 400.000 enheder, lige fra senge til laboratorieudstyr, og flere tusinde medarbejdere. Det giver mulighed for store omkostningsreduktioner, tidsbesparelser og ikke mindst minimering af fejl og dermed øget sikkerhed for patienten,” vurderer direktøren.

NIVEAUSKIFTE MED NYE EJERE
For at ruste virksomheden til endnu bedre at kunne følge den hurtige markedsudvikling har Lyngsoe Systems fået CataCap ombord som nye ejere.

”Lyngsoe Systems har siden etableringen været ejet af otte medarbejdere, som har gjort det rigtig godt og løftet virksomheden til en omsætning på cirka 252 mio. kr. Men potentialet er endnu større. Derfor er vi nu i gang med et niveauskifte, hvor vi blandt andet internationaliserer og kommercialiserer yderligere, så vi i endnu højere grad kan udnytte den store viden, der ligger i virksomheden,” siger Villads Thomsen.

FAKTA OM DANSK VÆKSTKAPITAL I

FONDSMIDLER

4,1 mia.

FONDE I PORTEFØLJEN

16