ADENIUM BIOTECH

Til kamp mod multiresistente bakterier

Adenium Biotech er en biofarmaceutisk virksomhed, der udvikler nye typer antibiotika til behandling af multiresistente bakterier i forbindelse med lungebetændelser og urinvejsinfektioner.

LIVSTRUENDE INFEKTIONER PÅ HOSPITALET
Virksomheden arbejder med et stof, der udskilles fra sandorme, og som i forsøg med grise og mus har vist sig at være meget effektivt over for multiresistente bakterier. Stoffet vil kunne bruges til at behandle den type af farlige infektioner, som patienter risikerer at få under hospitalsindlæggelse, og som ikke kan slås ned af eksisterende antibiotika.

”Hospitalspatienter, som under en indlæggelse fx får en urinvejs- eller lungebetændelse, kan risikere, at infektionen bliver livstruende. Bakterierne er nemlig multiresistente og kan ikke behandles med eksisterende antibiotika. Meget snart kan vi stå i en situation, hvor lægerne vil være helt magtesløse over for selv en banal infektion,” siger Peter Nordkild, administrerende direktør i Adenium.

SPINOFF FRA NOVOZYMES
Adenium blev udskilt fra Novozymes i august 2011 og har i alt rejst 22 mio. kr. fra Novo Seeds og Sunstone Capital. Investeringen skal bruges til at undersøge flere potentielle stoffer, så virksomheden medio 2013 kan vælge de bedste stofkandidater til den videre udvikling af deres antibiotika.

PÅ MARKEDET I 2019
Og forsøgene er godt i gang. Peter Nordkild vurderer, at Adenium i anden halvdel af 2014 kan begynde med forsøg på mennesker.

”Patienterne står allerede nu og venter på produktet, og hvis det virker på mennesker, forventer vi, at vi kan være på markedet i begyndelsen af 2019.”

FAKTA OM DANSK VÆKSTKAPITAL I

FONDSMIDLER

4,1 mia.

FONDE I PORTEFØLJEN

16