Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

GRØNT LYS TIL DANSK VÆKSTKAPITAL III

25/02 2020

Erhvervsministeriet har givet Vækstfonden mandat til, at det privat-offentlige samarbejde Dansk Vækstkapital kan forsætte i en fond tre. Samarbejdet er blevet en international forgangsmodel for, hvordan man sikrer midler fra pensionskasser og private investorer til små og mellemstore virksomheder. Modellen har vist sig så succesfuld, at den bl.a. er kendt som: ’Das Dänische Modell’ i Tyskland.

Erhvervsministeriet giver Vækstfonden grønt lyst til etableringen af Dansk Vækstkapital III. Dansk Vækstkapital har siden 2011 givet en nem og effektiv kanal for investorer til gennem en enkelt, samlet stor investering i Dansk Vækstkapital at sikre risikovillig kapital til det danske iværksættere. Det er det samarbejde, der nu er banet vejen for. Hos Vækstfonden, der er forvalter Dansk Vækstkapital, er man ligeledes glade for, at de gode takter i Dansk Vækstkapital kan forsætte:

”Dansk Vækstkapital står i dag som et centralt og troværdigt offentligt-privat samarbejde, der som model er internationalt efterspurgt. Modellen forener et samfundsmæssigt formål med et afkast, der gør, at pensionskasser og andre private investorer kan blive løftestang for risikovillig kapital til vækst og udvikling i hele Danmark. Derfor er vi rigtig glade for mandatet til at rejse Dansk Vækstkapital III, så vi sikrer kapital til de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af,” siger Rolf Kjærgaard.

Dansk Vækstkapital III skal have et endnu større fokus på at investere i iværksættere og udvikle morgendagens løsninger og teknologier som bl.a. skal understøtte, at Danmark også i fremtiden har fundamentet for et stærkt og velstående velfærdssamfund:

”Danmark er fuld af nytænkende iværksættere, dygtige virksomhedsejere og ambitiøse små og mellemstore virksomheder med planer om at vokse. De skaber bæredygtige løsninger, innovation, vækst og arbejdspladser – det, vi alle sammen skal leve af i fremtiden. Derudover skal Dansk Vækstkapital III have et styrket fokus på ansvarlighed og på at understøtte FN’s Verdensmål som en del af de konkrete investeringsbeslutninger,” siger Rolf Kjærgaard.