Organisation

SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvilken rolle spiller Dansk Vækstkapital II’s bestyrelse?
Dansk Vækstkapital II har en uafhængig bestyrelse indstillet af pensionsinstitutterne og udpeget af økonomi- og erhvervsministeren. Bestyrelsen fastlægger fondens nærmere investeringspolitik og -kriterier og træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i.

Hvem er med i bestyrelsen?
Bestyrelsen består af Ulrik Spork (formand), Birgit Wøidemann Nørgaard, Peter Carøe, Jens Peter Toft og Kent Stevens Larsen.

Vækstfonden er udpeget som sekretariat for Dansk Vækstkapital II, hvad betyder det i praksis?
Vækstfonden er sekretariat for Dansk Vækstkapital II, ligesom for Dansk Vækstkapital I, og i praksis er det derfor Vækstfonden, som fondene indsender deres materiale og dokumentation til. Sekretariatet udfærdiger investeringsindstillinger til bestyrelsen, som herefter træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i. Efter investeringen er foretaget, varetager sekretariatet den daglige kontakt til og monitorering af fondene på vegne af bestyrelsen.