Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

DANSK VÆKSTKAPITAL II FORTSÆTTER HØJ AKTIVITET TRODS CORONAKRISEN: 58 NYINVESTERINGER FRA PORTEFØLJEFONDE

26/03 2021

Året i Dansk Vækstkapital II har, ligesom i resten af verden, været præget af Coronakrisen. Men aktiviteten er fortsat, og fonden kigger tilbage på et år med to nye fondsinvesteringer og god investeringsaktivitet blandt porteføljefondene. Årets resultat lander på 142 mio. kr. og bringer fondens akkumulerede resultat i plus for første gang.

58 nye investeringer fra porteføljefondene vidner om, at der trods Coronakrisen fortsat har været god aktivitet i Dansk Vækstkapital II. Således overgår fondens stærke aktivitet i 2019 med 58 nyinvesteringer i porteføljeselskaber mod 52 det foregående år. Det bringer det samlede antal porteføljeselskaber op på 180. Det høje antal nyinvesteringer vidner om et stærkt økosystem, der har formået at holde aktiviteten i gang i markedet, fortæller Ulrik Spork, bestyrelsesformand i Dansk Vækstkapital II:

”Dansk Vækstkapital II leverer endnu et år med god aktivitet og har med et positivt årsresultat bevist, at der til trods for Coronakrisen har været stærk aktivitet og nyinvesteringer blandt porteføljefondene. Det er rigtig vigtigt, at vi i 2020 kan være med til at sikre risikovillig kapital til virksomheder, så vi undgår, at krisen bider sig fast. De gode resultater viser også, at vi har kompetente forvaltere og stærke og robuste iværksætter- og vækstvirksomheder i Danmark.”

Dansk Vækstkapital leverer et overskud på 142 mio. kr. og har i løbet af året foretaget to nye fondsinvesteringer. De to nytilkomne fonde i årets løb er den danske venturefond, Seed Capital VI, og buy-out-fonden Polaris V. Det medvirker til, at det akkumulerede resultat for fonden går i plus.

”Hvis vi sammenligner med typiske fund-of-funds-konstruktioner, er det meget tilfredsstillende, at Dansk Vækstkapital allerede efter fem år er kommet over nulstregen og går i plus. Det akkumulerede resultat, som er opnået siden etableringen i 2015, giver et overskud på 90,8 mio. kr. Og når vi sammenholder med erfaringerne fra Dansk Vækstkapital I styrker det min optimisme om, at der vil blive lagt endnu mere værdi til i de kommende år,” fortæller Ulrik Spork.

Dansk Vækstkapital II overgår nu til et nyt stadie: Der er nu givet tilsagn til de i alt 20 fonde som vi har valgt at investere i, svarende til den samlede kapital i fonden, netop som vi er ved investerings periodens udløb ved udgangen af 2020. Herfra handler det om at følge porteføljefondenes selskaber, der skal modne, vækste og øge værdien og før ejerskabet igen kan afhændes og pengene returneres til investorerne.

”Vi går nu ind i en periode, hvor vi følger med i udviklingen hos de selskaber, vores porteføljefonde har investeret i. På trods af usikkerhed på de økonomiske markeder har vi en stærk forventning om, at Dansk Vækstkapital II kommer til at levere et fornuftigt afkast til investorerne og samtidig sikrer vækst og arbejdspladser til gavn for dansk økonomi,” siger Ulrik Spork.

Tallene viser, at for hver krone Dansk Vækstkapital II har indskudt i en fond, tilflyder der yderligere 6 kr. fra andre investorer til de danske selskaber som kapital til vækst og ejerskifte. Det underbygger, at Dansk Vækstkapital II’s samarbejde med fondene, og de investeringer Dansk Vækstkapital II laver, er et vigtigt element i at sikre en langt større kapitaltilførsel til fondene fra øvrige aktører og derigennem til fondenes porteføljeselskaber. I perioden fra første investering til udgangen af 2020 har selskaberne i fondenes porteføljer skabt flere end 500 nye arbejdspladser i Danmark.

Om Dansk Vækstkapital II
Regeringen indgik i 2015, sammen med en række af landets større pensionsselskaber, en aftale om at etablere Dansk Vækstkapital II, som bl.a. giver nye og mindre virksomheder adgang til risikovillig kapital. Dansk Vækstkapital II er en privat investeringsfond, der investerer i en bred vifte af privat forvaltede fonde, herunder venturefonde samt small- og midcap fonde. Omkring 1/3 af fondens kapital rettes mod ventureområdet (nye virksomheder), mens 2/3 skal gå til etablerede små og mellemstore virksomheder. Dansk Vækstkapital II forvaltes af Vækstfonden.

Om Vækstfonden
Vækstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. I tætte partnerskaber med banker og private investorer fra ind- og udland finansierer Vækstfonden virksomheder i alle brancher over hele landet. Og fonden kan være med hele vejen – fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer. Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i over 9.200 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 33,8 mia. Kr.

For pressehenvendelser kontakt
Kommunikationsrådgiver i Vækstfonden, Cecilie Idun Andersen, 31930573 eller e-mail cea@vf.dk