Bestyrelse

PETER CARØE
BESTYRELSESMEDLEM

Peter Carøe er bl.a. direktør i CI-II Holdings GP ApS og Copenhagen Infrastructure Taiwan GP ApS samt ejer af Finance Advisory ApS. Formand i SPF IV GP og bestyrelsesmedlem i IWC A/S, IWC Holding A/S, IWC Investment Partners Fondsmæglerselskab A/S, Aase og Ejnar Danielsens Fond og DADES A/S samt formand for investeringskomiteen i Copenhagen Infrastructure Partners I og censornæstformand for en række erhvervsøkonomiske uddannelser på Copenhagen Business School.

Peter Carøe har bl.a. været Head of alternative investments i PFA Pension og haft ledende poster i en række større banker.