Polaris Private Equity IV

Polaris Private Equity er en dansk baseret buy-out fond med fokus på majoritetsinvesteringer i den lave del af det danske og svenske mid-marked. Investeringer foretages i partnerskab med ledelsen i veletablerede nordiske virksomheder med stort udviklingspotentiale og med en omsætning på typisk 25 – 200 mio. euro. Investeringer foretages ofte i forbindelse med generationsskifte, afnoteringer og frasalg af forretningsområder i større koncerner.

+ Læs mere om Polaris Private Equity

POLARIS PRIVATE EQUITY IV

TILSAGN FRA DANSK VÆKSTKAPITAL

DKK
400 mio. kr

FONDSTØRRELSE

DKK
3,3 mia. kr

DANSK VÆKSTKAPITALS EJERANDEL

12 %

INVESTERINGSDATO
30. DECEMBER 2014