The Danish Climate

Investment Fund i K/S

DCIF I har fokus på klimainvesteringer i udviklingslandene (ca. 150 lande), hvor der er tilknyttet danske økonomiske interesser. De danske interesser kan enten være i form af en dansk partner eller dansk teknologi.

DCIF I kan investere i klimaprojekter, herunder f.eks. vind- og solparker, biogasanlæg, energieffektiviseringer samt opgradering af energi- og industrianlæg samt vandingssystemer og klimarobuste afgrøder inden for landbrugsindustrien.

IFU er manager for DCIF I. IFU har mere end 45 års erfaring med investeringer i udviklingslandene og har i alt været involveret i knap 800 projekter i 85 udviklingslande.

+ Læs mere om DCIF

FAKTA OM DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I

TILSAGN FRA DANSK VÆKSTKAPITAL

150 mio. kr.

FONDSTØRRELSE

1,29 mia. kr.

DANSK VÆKSTKAPITALS EJERANDEL

11,6 %

INVESTERINGSDATO
13. januar 2014