Capidea

Kapital II

Capidea Kapital II K/S har fokus på danske virksomheder inden for fremstillingsindustri, handel og service med en omsætning på op til 500 mio. kr. Virksomhederne er kendetegnet ved at stå over for et generationsskifte og/eller have et væsentligt, uudnyttet vækstpotentiale. Capidea Kapital II vil primært foretage majoritetsinvesteringer, men kan også foretage minoritetsinvesteringer, hvis virksomheden har et særlig attraktivt udviklingspotentiale.

+ Læs mere om Capidea

CAPIDEA KAPITAL II

TILSAGN FRA DANSK VÆKSTKAPITAL

362 mio. kr

FONDSTØRRELSE

724 mio. kr

DANSK VÆKSTKAPITALS EJERANDEL

50 %

INVESTERINGSDATO
1. marts 2012