Organisation

SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvilken rolle spiller Dansk Vækstkapitals bestyrelse?
Dansk Vækstkapital har en uafhængig bestyrelse indstillet af pensionsinstitutterne og udpeget af økonomi- og erhvervsministeren. Bestyrelsen fastlægger fondens investeringspolitik og -kriterier og træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i.

Hvem er med i bestyrelsen?
Bestyrelsen består af Lars Nørby Johansen (formand), Asbjørn Berge, Birgit Wøidemann Nørgaard og Michael Ring.

Vækstfonden er udpeget som sekretariat for Dansk Vækstkapital, hvad betyder det i praksis?
Vækstfonden er sekretariat for Dansk Vækstkapital, og i praksis er det derfor Vækstfonden, som fondene indsender deres materiale og dokumentation til. Sekretariatet udfærdiger investeringsindstillinger til bestyrelsen, som herefter træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i. Efter investeringen er foretaget, varetager sekretariatet den daglige kontakt til og monitorering af fondene på vegne af bestyrelsen.