Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

CATACAP UDVIDER TELECARE SERVICE

21/05 2014

Telecare Service konsoliderer det nordiske marked for reparation af mobiltelefoner

Telecare Service sammenlægges med de to største konkurrenter i Norge og Finland og skaber hermed Nordens klart største virksomhed inden for reparation og service af mobiltelefoner og tablets. Med sammenlægningen mere end tredobles omsætningen i Telecare, som forventes at udgøre ca.  DKK  675 mio.  i 2014. Telecares hovedaktionær, kapitalfonden CataCap, står bag konsolideringen, som finansieres ved udstedelse af virksomhedsobligationer for SEK 350 millioner samt kapital fra de eksisterende ejere. Herudover indtræder den globale investor, Adveq, med hovedsæde i Zürich som medejer.

Telecare Service har siden 2010 opbygget en førende position på det danske marked for reparation og service af mobiltelefoner. I 2012 gik selskabet med succes ind på det svenske marked og har i dag en ledende position. I juni 2013 indtrådte kapitalfonden, CataCap som hovedaktionær i selskabet med   henblik på at katalysere en yderligere vækst i Sverige og det øvrige Norden.

Sideløbende med en stærk organisk vækst i 2013, som er fortsat ind i dette år, indledtes en dialog med hhv. Deltaservice i Norge og Optima i Finland om at samle de tre virksomheder med henblik på at kunne servicere internationale kunder, herunder Samsung, Apple, Telia, ”3”, TDC og Elgiganten på tværs af de nordiske lande. Dette førte i den forgangne uge til indgåelse af aftale om køb af både Deltaservice og Optima. Begge handler forventes endeligt gennemført ultimo maj 2014.

Deltaservice er Nordens største aktør inden for service af mobiltelefoner og er markedsledende i både Norge og Sverige med servicecentre beliggende i Kongsberg (NO), Drammen (NO), Malmø (SE) og Kalmar (SE). Optima er markedsleder i Finland med centralt servicecenter i Helsinki (FI). Sammen med Telecares servicecentre i Esbjerg (DK) og Ljungby (SE) kommer den samlede gruppe til at dække hele Norden med ca. 450 medarbejdere og en forventet omsætning i 2014 på ca. DKK 675 mio. CataCap fortsætter som hovedaktionær med en ejerandel på godt 70%.

Ifølge Telecares bestyrelsesformand, Mads Middelboe, er fusionen af de tre virksomheder skelsættende inden for branchen: ”Det er ikke mange år siden, at teleselskaberne selv udførte service af mobiltelefoner, eller reparationer foregik på dusinvis af mindre, lokale værksteder. Med samlingen af Telecare, Deltaservice og Optima skabes en uafhængig nordisk servicepartner, som kan matche konsolideringen blandt teleselskaberne og levere en effektiv og ensartet service på nordisk plan. Flere af vores største kunder opererer på tværs af Norden og efterspørger netop en partner med kapacitet og markedsdækning til at investere i specialiserede servicecentre og nye servicekoncepter. ”

Sammenlægningen af de tre virksomheder forventes at skabe betydelige synergier, som vil øge gruppens fremtidige konkurrenceevne indenfor bl.a. produktivitet og IT understøttelse af logistik og kundekontakt.

Efter den endelige gennemførelse af handlerne vil arbejdet med at planlægge den fremtidige organisationsstruktur blive igangsat.  ”På kort sigt vil det dog være ”business as usual”, hvor fokus ligger på at levere et fortsat højt serviceniveau inden for de eksisterende rammer”, udtaler Mads Middelboe.

Partner i CataCap og næstformand i Telecare, Vilhelm Hahn-Petersen, ser fusionen som et stort skridt på vejen mod en realisering af CataCap’s ambition for investeringen i Telecare: ”Vores erklærede mål er at medvirke til at skabe niveauskift i de virksomheder, vi investerer i. I Telecare er det strategien at gøre en dansk markedsleder til nordisk markedsleder, og det realiseres i den grad med sammenlægning af Telecare, Deltaservice og Optima. Samtidig skabes en servicepartner, som har størrelsen til at følge med den hastige udvikling i telebranchen og følge sine kunder ud på nye markeder og ind i nye forretningsområder. ”

Ud over kapitalindskud fra de hidtidige aktionærer, har den globale private equity investor, Adveq med hovedsæde i Zürich skudt egenkapital i Telecare og er dermed trådt ind i ejerkredsen.

Fusionen finansieres gennem udstedelse af virksomhedsobligationer for SEK 350 mio, som børsnoteres på Nasdaq OMX i Stockholm inden for de første 12 måneder.

Obligationsudstedelsen er nyskabende i Danmark til finansiering af opkøb inden for segmentet af mindre og mellemstore virksomheder.

Implement, PwC, Accura (DK), Schiødt (NO), Roschier (FI) og ABG Sundal Collier har rådgivet Telecare Service Holding i forbindelse med købet af Deltaservice og Optima. ABG Sundal Collier har rådgivet i forbindelse med udstedelse af virksomhedsobligationer.

For mere information kontakt venligst:

Telecare Service: Mads Middelboe, Bestyrelsesformand, +45 29 29 30 30

mads.middelboe@telecareservice.dk

CataCap: Vilhelm Hahn-Petersen, Partner, +45 71 99 19 01

vhp@catacap.dk