Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

CATACAP INVESTERER I LYNGSOE SYSTEMER A/S

24/02 2014

CataCap foretager sin tredje investering og overtager aktiemajoriteten i Lyngsoe Systems A/S

CataCap overtager en majoritetspost i IT-virksomheden Lyngsoe Systems A/S, som er specialister i komplekse it-løsninger til logistikvirksomheder. Løsningerne benyttes til effektivisering, kvalitetsmåling og sporbarhed inden for en række forskellige brancher som postindustrien, biblioteker, fødevarer og lufthavne. CataCap investerer med henblik på at niveauskifte virksomheden i samarbejde med ledelse og medarbejdere gennem en øget udnyttelse af virksomhedens stærke markedspositioner. Den nuværende ejerkreds beholder en  betydelig ejerandel i virksomheden og fortsætter i ledelsen, hvor tidligere Microsoft direktør Jørgen Bardenfleth bliver ny bestyrelsesformand.

Lyngsoe Systems er én af verdens førende systemintegratorer og softwareleverandører til komplekse logistikløsninger. Lyngsoe Systems har designet, udviklet, installeret og vedligeholdt sådanne løsninger i mere end 30  år. Firmaet er absolut førende indenfor løsninger til data capture primært baseret på radio frekvens identifikations teknologi (RFID).

Med mere end 3200  installationer over hele verden i 60 lande har Lyngsoe teamet en enestående erfaringsbase. Denne omfatter rådgivning, procesviden, design af løsninger, softwareudvikling, service og vedligehold over hele verden.

Lyngsoe Systems har en særlig markedslederposition inden for den postale industri, hvor virksomheden samarbejder med verdens førende postselskaber med henblik på at øge kvaliteten og nedbringe omkostninger. Virksomheden sælger derudover systemer til biblioteker, baggagehåndtering i lufthavne samt produktions- og logistikvirksomheder.

Lyngsoe Systems omsatte sidste år for ca. DKK 240 millioner og har ca. 200 ansatte fordelt i Danmark, USA, Canada, Rumænien, Sverige og Tyskland.

CataCap og  Lyngsoe  Systems’ ledelse har gennem en eksklusiv dialog udviklet en fælles fremadrettet strategi. Formålet er at niveauskifte Lyngsoe  Systems’ salg og indtjening via en øget fokusering af virksomhedens kerneaktiviteter og stærke innovationskraft. Adm. direktør og medejer, Finn Mathiassen udtaler: ”Vi er i ejerkredsen særdeles glade for partnerskabet med CataCap. Lyngsoe Systems’ nuværende størrelse og position på det globale marked gør, at vi synes tidspunktet var inde til at indgå et partnerskab med en professionel investor, som kan være med til at styrke de strategiske  og operationelle kompetencer med henblik på at sikre virksomhedens fortsatte vækst. I denne henseende er vi overbeviste om at CataCap er den helt rigtige partner.”

Lyngsoe Systems er CataCap’s tredje investering siden etableringen i december 2012. Ifølge partner i CataCap Vilhelm  Hahn-Petersen er der tale om en ”sweet-spot” investering for CataCap, som fokuserer   på at katalysere niveauskift i virksomheder med et højt vækst-og udviklingspotentiale.

”Vi er imponerede over Lyngsoe Systems’ kompetencer og stærke markedsposition inden for RFID og sporbarhedssystemer samt det høje vidensniveau i organisationen. Lyngsoe Systems er højt respekteret blandt sine kunder for at skabe værdifulde løsninger. Vi er derfor overbeviste om, at selskabet har et markant vækst-  og indtjeningspotentiale og er godt positioneret til at blive en ledende aktør på verdensplan inden for integrerede logistiksystemer. Vores mål er aktivt at medvirke til at forløse dette potentiale for niveauskift”, siger Vilhelm Hahn-Petersen.

Den nuværende ledelse  med Finn Mathiassen i spidsen fortsætter i selskabet, og Jørgen Bardenfleth, tidligere direktør i Microsoft, bliver ny bestyrelsesformand.

Handelen forventes endeligt gennemført medio marts 2014.

For yderligere information kontakt venligst:

Lyngsoe Systems, Finn Mathiassen, CEO +45 96 980 980, fma@lyngsoesystems.com

CataCap, Vilhelm Hahn-Petersen, Partner, +45 26 326 420, vhp@catacap.dk

+ Om Lyngsoe Systems
Lyngsoe  Systems er en af verdens førende udviklere og systemintegratorer af automatiserings- og logistikløsninger til biblioteker, postvæsener, produktions- og distributionsfirmaer samt lufthavne og flyselskaber. Vi har designet, installeret og vedligeholdt styrings-, kvalitetsmålings- og track-and-tracesystemer i mere end 30 år og er førende inden for RFID teknologi (Radio Frequency IDentification).

Med over 3200 systemer implementeret i over 60 lande over hele verden har Lyngsoe Systems omfattende erfaring i kundeprocesser, systemdesign, softwareudvikling, installation, service og vedligehold, projektledelse og konsulentydelser i forbindelse med regionale og globale implementeringer.

+ Om CataCap
CataCap investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder, som har markant udviklingspotentiale og en nyskabende forretningsmodel med langsigtet eksistensberettigelse.

Idégrundlaget er at katalysere holdbare niveauskift gennem en systematisk og konsekvent tilgang til styrkelse af forretningsudvikling, operationelle processer og ledelseskompetencer i et aktivt samspil med en række strategiske partnere og virksomhedernes ledelse og medarbejdere.

CataCap opererer  med  en  udvidet  organisation,  hvor  Fondens  egne  folk  suppleres  med Operating Partners, faste Udviklingspartnere og Executive Advisors, hvorfra de enkelte teams omkring hver ny investering rekrutteres.

CataCap er en aktiv og engageret  ejer. Den systematiske hands-on tilgang til udvikling af fondens virksomheder har til formål at øge både hastigheden og holdbarheden af virksomhedernes niveauskift og dermed skabe langsigtet værdi for alle stakeholders – og et stabilt merafkast til investorerne.