Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

ERHVERVSINVEST ETABLERER NY FOND TIL INVESTERING I MINDRE OG MELLEMSTORE DANSKE VIRKSOMHEDER

26/06 2013

Erhvervsinvest har i dag etableret sin 3. fond – Erhvervsinvest III K/S – med en kapital på 770 mio. kr., som skal investeres aktivt i veldrevne virksomheder, der kan og vil skabe yderligere vækst. Den nye fond er Erhvervsinvest hidtil største fond.

Erhvervsinvest har siden 2004 investeret i mindre og mellemstore danske virksomheder. Etableringen af Erhvervsinvest III sker i naturlig forlængelse af de to første Erhvervsinvest-fonde (Erhvervsinvest og Erhvervsinvest II).

Den sidste investering i Erhvervsinvests første fond blev afhændet i marts 2013. Erhvervsinvest I realiserede et årligt afkast (IRR) på 27,5 pct. og en tilbagebetaling (mmX) på 2,9 gange den investerede kapital.

Investeringsstrategien for Erhvervsinvest III er at gennemføre majoritetsinvesteringer i danske vækstvirksomheder, som har en omsætning i intervallet 50 til 500 mio. kr. Virksomhederne må gerne have mulighed for at blive katalysatorer i branchekonsolideringer eller restruktureringer. Det er vigtigt for Erhvervsinvest, at de virksomheder, der investeres i, har en kompetent ledelse, som også selv er villig til at investere i virksomheden.

”Der findes fortsat mange sunde og veldrevne danske virksomheder med vækstpotentiale. En række af disse virksomheder står overfor et generations- og/eller ejerskifte, der kan hindre væksten medmindre det gennemføres rigtigt. Med Erhvervsinvest som partner kan virksomheden komme igennem denne kritiske fase og styrke sin platform til fortsat vækst,” udtaler Thomas Marstrand, Managing Partner i Erhvervsinvest.

Erhvervsinvest er en aktiv ejer, som supplerer den daglige ledelse med bestyrelsesmedlemmer, der har den rette viden og de rette kompetencer, som kan understøtte porteføljevirksomhedernes fortsatte vækst.

”I Erhvervsinvest har vi en industriel tilgang til virksomhederne. Vi investerer såvel tid som viden og kapital i sunde og veldrevne danske virksomheder – som meget gerne må have en betydelig eksponering mod udenlandske vækstmarkeder. De virksomheder, Erhvervsinvest ønsker at investere i, er typisk fremstillings eller servicevirksomheder, med en stærk markedsposition. Erhvervsinvests investering skal typisk gøre virksomheden mere fokuseret, stærkere gennem effektiviseringer og større gennem såvel organisk vækst som vækst gennem opkøb,” siger Thomas Marstrand.

Investorkredsen i Erhvervsinvest III er blandt andre: Nykredit, PFA, Spar Nord Bank, AP Pension, C.W. Obel og Dansk Vækstkapital.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Thomas Marstrand / Managing Partner og direktør i Erhvervsinvest / 70 20 32 95 eller 21 65 93 26