Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

Erik Balleby er partner og CEO i Capidea Management

CAPIDEA FÅR TILSAGN OM 400 MIO. KR. FRA DANSK VÆKSTKAPITAL

02/11 2011

Tilsagnet til Capidea Kapital II K/S er det fjerde tilsagn på knap fire måneder. Dansk Vækstkapital har nu samlet givet tilsagn for 1,175 mia. kr.

Dansk Vækstkapital har netop givet tilsagn om en investering på op til 400 mio. kr. til Capidea Kapital II K/S. Fonden vil have fokus på investeringer i mindre og mellemstore virksomheder inden for fremstilling, produktion og service med en omsætning på 50-500 mio. kr. Målet er at foretage 8-10 investeringer inden for en femårig periode.

Capidea Management ApS skal forvalte fonden og vil, når fonden er etableret, få ansvaret for at udvælge investeringer og efterfølgende udvikle porteføljen.

”Vi er meget tilfredse med opbakningen fra Dansk Vækstkapital og de øvrige investorer, som allerede har givet tilsagn om at investere. Nu vil vi sammen med investorerne arbejde frem mod den endelige etablering af fonden. Vi sigter mod at være klar til at investere i de første virksomheder primo 2012,” siger Erik Balleby Jensen, partner og CEO i Capidea Management ApS.

Tilsagnet fra Dansk Vækstkapital er betinget af, at den nye fond får tilført kapital fra øvrige investorer, og at fonden får en passende størrelse. Ligeledes udestår arbejdet med at færdiggøre det endelige juridiske aftalegrundlag. Herefter vil tilsagnet ikke længere være betinget, og fonden kan etableres.

”Med de 400 mio. kr. til Capidea Kapital II runder Dansk Vækstkapital nu et samlet tilsagn på 1,175 mia. kr. Det er jeg og den øvrige bestyrelse meget tilfredse med her knap fire måneder efter, at Dansk Vækstkapital blev etableret. Det viser, at modellen virker efter hensigten, og at pengene fra pensionsinstitutterne kommer ud at arbejde i fondene som forventet,” siger Lars Nørby Johansen, bestyrelsesformand i Dansk Vækstkapital.

Dansk Vækstkapital investerer kun i fonde og ikke direkte i virksomheder. Virksomheder med behov for kapital skal derfor henvende sig direkte til fondene, som vil blive offentliggjort her på hjemmesiden, når de er endelig etableret.

For yderligere information, kontakt

  • Lars Nørby Johansen, formand for Dansk Vækstkapital / 29 60 60 71 / lnj@falck.dk
  • Erik Balleby Jensen, partner og CEO i Capidea Management ApS / 33 38 68 01 /
    21 23 33 36 / ebj@capidea.dk

Om Capidea
Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre og mellemstore danske virksomheder med potentiale for vækst. Capidea blev etableret i november 2006. Ud over institutionelle investorer omfatter investorkredsen en række veldrevne virksomheder og dygtige erhvervsledere, som indgår aktivt i Capideas netværk. Capidea investerer primært i majoritetsposter inden for industri, handel, distribution og service, men investerer også i minoritetsposter. Udover at tilføre kapital lægger Capidea vægt på at være aktive ejere, der indgår i en tæt strategisk og operationel sparring med virksomhedens ledelse for at udvikle, ekspandere og gerne internationalisere de opkøbte selskaber. Capidea vil typisk eje opkøbte selskaber i en periode på 3-7 år. Capidea følger DVCAs retningslinier for større åbenhed og gennemsigtighed i kapitalfonde.

+ Læs mere på www.capidea.dk