Investeringspolitik

Fondenes afkast og størrelse
Dansk Vækstkapital III investerer i unoterede fonde med henblik på at opnå et konkurrencedygtigt, tocifret afkast på den samlede portefølje af fonde.

Fondene skal have en størrelse – kritisk masse – der gør dem kommercielt levedygtige, kombineret med at de bygger på eksisterende kompetencer hos anerkendte forvaltere med en specialiseret viden. Mindstekravet til fondsstørrelse er derfor typisk 400-500 mio. kr. Såfremt der er en afkastmæssig begrundelse, kan der i enkelte tilfælde afviges fra mindstekravet til fondsstørrelse, eksempelvis ved investering i fonde relateret til specifik sektorudvikling.

Fælles for alle fondsinvesteringer er, at der er en dansk vinkel. Den underliggende fond skal altså have en intention om at investere i danske virksomheder og kunne skabe værdi for både de danske virksomheder og for det danske økosystem.

Krav til forvalterne
Dansk Vækstkapital III investerer i fonde, der har fokus på vækstvirksomheder, og hvor fondsforvalterne kan bidrage aktivt til værdiskabelsen i disse virksomheder.

Dansk Vækstkapital III fokuserer på forvaltere med ekspertise inden for det segment, fondens investeringsstrategi retter sig mod, og hvor forvalterne derfor har stærke kompetencer og historisk set har bevist evnen til at skabe værdi og afkast. Dansk Vækstkapital III udfører altid sin egen due diligence.

Ansvarlige investeringer
Fondene skal leve op til grundlæggende sociale og etiske principper i forbindelse med deres investeringer og samtidig have fokus på FN’s 17 verdensmål.

KRAV TIL FONDE

Du skal indsende et prospekt for fonden, der detaljeret beskriver, hvordan fonden lever op til Dansk Vækstkapital III’s investeringskriterier.

+ Til inspiration kan du dowloade et detaljeret skema med uddybende forklaringer til datakrav og kriterier


ANSVARLIGE INVESTERINGER

Vær opmærksom på Dansk Vækstkapital III’s CSR-politik, som tager udgangspunkt i principperne i FN’s Global Compact-initiativ og FN’s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI.

+ CSR-politik


DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION (PRIIP KID)

Dokument med central information for Dansk Vækstkapital III K/S udarbejdet i henhold til forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 (PRIIPS-forordningen).

+ Åben pdf