Årsrapport

2017

NYE FONDE SIKRER KOMPETENCER TIL VIRKSOMHEDERS INTERNATIONALISERING

2018 har stået i udviklingens tegn i Dansk Vækstkapital II: Fondsporteføljen er vokset, og der har været stor aktivitet med investeringer i en meget bred vifte af virksomheder.

I tillæg til centrale danske fonde – hvoraf en række allerede har fået tilsagn, og flere er i proces – har vi også som investorer indgået partnerskaber med udenlandske fonde, som vi forventer vil bidrage med stor værdi til danske virksomheder. Det giver fondenes porteføljevirksomheder adgang til supplerende stærke kompetencer og vidtforgrenede netværk på markeder verden over og udgør et godt supplement til de danske fonde.

Vi har eksempelvis investeret i pannordiske Verdane med fokus på internetvirksomheder, i den franske biotek-specialistfond Sofinnova Partners og i Balderton Liquidity. Sidstnævnte køber ejerandele fra stiftere og tidlige investorer, der dermed får frigjort likviditet til geninvestering i nye opstartsselskaber, mens de tidligere virksomheder kan fortsætte vækstrejsen med en stærkere ejerkreds. Fonden er den første af sin slags i Europa.

I alt er der blevet tilføjet fire fonde til porteføljen med et samlet tilsagn på 558 mio. kr. i 2018, hvorved det samlede tilsagn givet til porteføljefonde rundede 1,6 mia. kr.

Der har samtidig været høj aktivitet i fondene, som har gennemført et større antal investeringer. Og spændvidden er stor: fra Axcels investering i Mountain Top, en producent af tilbehør til pickup-trucks, over GRO Capitals investering i it-virksomheden Omada og til Capideas opkøb i Budweg Caliper, som producerer bremsekalibre. Balderton Capital har investeret i HR-redskabet fra Peakon og i de vegetariske måltidskasser fra Simple Feast, og dermed har den London-baserede fond igen sat et væsentligt dansk aftryk i 2018.

Samlet har fondene i Dansk Vækstkapital II i 2018 foretaget 25 nyinvesteringer i vækstvirksomheder, hvilket bringer det samlede antal op på 45. Der er god grund til at være positiv i forhold til udviklingen i porteføljen, som på sigt forventes at give Dansk Vækstkapital II et konkurrencedygtigt afkast. Resultat for 2018, der blev et underskud på 36,5 mio. kr, er som forventet på det nuværende stadie i fondens udvikling.

Du kan her læse mere om årets nye fonde og investeringer. God læselyst!

Ulrik Spork
Bestyrelsesformand i Dansk Vækstkapital II

 

HENT ÅRSRAPPORTER

2018
2017
2016

FAKTA OM DANSK VÆKSTKAPITAL II

FONDSMIDLER

3,0 mia.

FONDE I PORTEFØLJEN

12