Årsrapport

2019

POSITIVT RESULTAT EFTER ET ÅR
MED STOR INVESTERINGSAKTIVITET

Det fjerde investeringsår i Dansk Vækstkapital II har været præget af stor aktivitet. Både når man ser på antallet af nye fonde, der er blevet en del af porteføljen, og når man zoomer ind på de mange investeringer i nye, spændende vækstvirksomheder på tværs af brancher og geografi.

Blandt de nytilkomne fonde er bl.a. tre danske venturefonde, der spænder bredt. Fra iværksætterkollektivet byFounders, der med sin første fond har fokus rettet mod tidlig faseteknologivirksomheder, til Sunstone Life Science Ventures og Heartcore, der begge er nået til den fjerde fond i rækken. Stadig med fokus på hhv. innovative life science-selskaber og tech-startups.

Med tilsagn til nu otte venture- og otte small cap- og mid cap-fonde er Dansk Vækstkapital II en væsentlig bidragyder til det danske økosystem med kapital, kompetencer og netværk via både nye og etablerede forvaltere.

I 2019 har porteføljefondene foretaget 52 nyinvesteringer, hvilket bringer den samlede portefølje af selskaber op på 97. I rapporten her kan du møde et udsnit af både fonde og virksomheder.

Med 2019 bag os har Dansk Vækstkapital II nu et år tilbage af investeringsperioden, og på nuværende tidspunkt er der afgivet kapitaltilsagn for 2,3 mia. kr. ud af det samlede kapitalgrundlag på 3 mia. kr. Med et tilfredsstillende positivt resultat for året på 17,6 mio. kr. er Dansk Vækstkapital II således gået ind i sit sidste investeringsår med godt momentum.

Desværre må vi forberede os på et kommende år, der vil være præget af stor økonomisk usikkerhed, både i Danmark og globalt, i lyset af virussen covid-19, som vi i skrivende stund ikke kender det fulde omfang af. Det vil uden tvivl ramme mange virksomheder hårdt og skabe stor uforudsigelighed.

Dette til trods ser jeg meget frem til at følge den videre udvikling i både fonde og virksomheder.

God læselyst med årsrapporten her!

Ulrik Spork
Bestyrelsesformand i Dansk Vækstkapital II

 

HENT ÅRSRAPPORTER

2019
2018
2017
2016

FAKTA OM DANSK VÆKSTKAPITAL II

FONDSMIDLER

3,0 mia.

FONDE I PORTEFØLJEN

16