Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

ÅRSRAPPORT 2018 FOR DANSK VÆKSTKAPITAL II: FORTSAT HØJT AKTIVITETSNIVEAU I 2018

30/04 2019

I et begivenhedsrigt 2018 har Dansk Vækstkapital II føjet endnu fire fonde til porteføljen, og det samlede tilsagn har rundet 1,6 mia. kr. Investeringsaktiviteten i fondene har været høj, og samlet set har fondene på nuværende tidspunkt investeret i 45 lovende iværksætter- og vækstvirksomheder.

2018 har stået i udviklingens tegn i Dansk Vækstkapital II: Fondsporteføljen er vokset, og der har været stor aktivitet med investeringer i en meget bred vifte af virksomheder.

Dansk Vækstkapital II har i 2018 tilføjet fire nye fonde til porteføljen med et samlet tilsagn på 558 mio. kr. Dermed runder det samlede tilsagn 1,6 mia. kr. til i alt 10 fonde.

”Vi er i Dansk Vækstkapital II endnu i den fase, hvor vi bygger porteføljen op, og vi har i det forgangne år tilføjet fire stærke fonde. Det er glædeligt, at vi med tilføjelsen af to venturefonde og to kapitalfonde har styrket diversiteten yderligere, og ved at investere i udenlandske fonde som supplement til de stærke danske spillere, medvirker vi til at styrke både de danske fonde og de danske virksomheders adgang til kapital og kompetencer,” siger Ulrik Spork, bestyrelsesformand i Dansk Vækstkapital II.

Tilføjelserne til porteføljen er henholdsvis GRO Fund II, der investerer i veletablerede teknologivirksomheder, Verdane Edda med fokus på internetvirksomheder, den franske biotek-specialistfond Sofinnova Capital IX og Balderton Liquidity.

Sidstnævnte er ikke kun en nyhed i Dansk Vækstkapital II’s portefølje, men også i det danske økosystem. Fonden, der er den første af sin art i Europa, køber ejerandele fra stiftere og seed-investorer, som har været inde fra virksomhedens start. Seed-investorerne får dermed frigjort likviditet til geninvestering i nye opstartsselskaber. For stifterne betyder det, at de får lidt penge ud af den værdi, som allerede er skabt i virksomheden, så de er ekstra motiverede til at fortsætte virksomhedens vækstrejse.

Højt aktivitetsniveau i porteføljen og resultat som forventet
Samlet har fondene i Dansk Vækstkapital II i 2018 foretaget 25 nyinvesteringer i vækst- og iværksættervirksomheder, hvilket bringer det samlede antal op på 45. Årets resultat blev et underskud på 36,5 mio. kr., hvilket er helt som forventet på dette stadie for fonden.

”Det er meget positivt at se den store investeringsaktivitet hos fondene, der alene i 2018 har tilføjet 25 lovende virksomheder til porteføljerne. Det er et stærkt udgangspunkt, og i de kommende år vil vi se disse virksomheder skabe ny værdi og på sigt bidrage til afkastet i Dansk Vækstkapital II,” siger Ulrik Spork.

Læs hele årsrapporten